Tukes tarttuu uudessa strategiassaan uudistuvan viranomaistyön mahdollisuuksiin

Tukes
16.5.2016 12.30
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) uudessa, vuoteen 2022 ulottuvassa strategiassa korostuvat vastuullisuus, riskiperusteisuus, digitalisaatio ja yhteistyö. Tukes kehittää uudenlaisia valvontatapoja ja on vahvasti mukana säädösten kehittämisessä - ja lanseeraa ajan viestintähengen mukaiset turvallisuusemojit. 

Tukesin toiminta ulottuu laajalle yhteiskuntaan monelle eri toimialalle. Muuttuva yhteiskunta ja toimintaympäristö asettavat virastolle ja turvallisuuden valvonnalle uudenlaisia haasteita. Tukesin kannalta olennaisia ovat esimerkiksi digitalisaation eteneminen, kiertotalouden kasvu, EU-tason sääntelyn lisääntyminen ja valtiontalouden kiristyminen. Riskiperusteinen toiminta tarkoittaa sitä, että turvallisuusvalvontaa suunnataan sinne, missä on suurimmat riskit.

- Visiomme keskiössä on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi, jonka rakentajana ja edistäjänä meillä on merkittävä rooli. Uudistuva viranomaistyö tarjoaa meille uudenlaisia mahdollisuuksia toteuttaa tehtäväämme ihmisten, ympäristön ja omaisuuden suojaamiseksi turvallisuusriskeiltä, pääjohtaja Kimmo Peltonen sanoo.

Suojan tuoja - turvallisuuden mahdollistaja

Tukes on kiteyttänyt strategiansa sloganiin Suojan tuoja, mikä kertoo, että Tukes on turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja. Lainsäädäntö ja siihen liittyvä valvonta, neuvonta ja viestintä tarjoavat suojan, jonka alla yritykset ja kansalaiset toimivat vastuullisesti.

Lupaprosessien sujuvoittaminen, sähköisen asioinnin edistäminen, aloitteellisuus säädöstalkoissa ja yritysten hallinnollisen taakan keventämisessä ovat esimerkkejä toimista, joihin Tukesissa on jo tartuttu. Tukesin henkilöstöä kannustetaan innovoimaan, kokeilemaan ja kehittämään omaa toimintaansa. Tähän viittaavat myös viraston uudet arvot: Yhdessä asiantuntevasti - rohkeasti kokeillen ja innovatiivisesti uudistaen.

Tukesin tehtäväalue on 2010-luvulla laajentunut voimakkaasti. Viimeksi toukokuussa 2016 Tukesiin keskitettiin kuluttajapalveluiden valvonta kunnista. Turvallisuusjohtamisen sekä riskienhallinnan työkaluja ja ohjeita kehitetään yhteistyössä palvelualan järjestöjen ja palveluntarjoajien kanssa. Palvelun tarjoamisen aloittamista koskeva ilmoitusvelvollisuus poistuu. Viestinnällä edistetään myös palvelujen käyttäjien turvallisuutta. Käyttäjillä on myös vastuu omasta ja muiden turvallisuudesta, käytännössä korostuu jokaisen velvollisuus huomioida vaaroja ja noudattaa ohjeita.

Emojit arkipäiväistävät turvallisuusviestintää

Peltonen korostaa myös aktiivisen viestinnän merkitystä valvonnan tukena.

- Yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen on tärkeä osa nykyaikaista viranomaistyötä. Tehtävämme on tuoda turvallisuuteen liittyviä teemoja yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon, Peltonen sanoo.

Sosiaalisen median kanavissa aktiivisesti toimiva Tukes lanseeraa osana uutta strategiaansa turvallisuusemojit. Emojien kautta turvallisuus halutaan tuoda lähelle kaikkien arkea ja jokapäiväiseen viestintään. Mobiiliviestintään sopivilla kuvamerkeillä turvallisuutta ja viranomaistyötä lähestytään uudenlaisella, hauskalla tavalla. Ne tiivistävät turvallisuusviestejä, varoituksia ja ohjeita tiiviiseen symbolimuotoon. Tukesin emojisarjasta löytää myös "harmaan virkamiehen" hämmästelemässä tai peukuttamassa.

Turvallisuusemojit voi nyt ladata puhelimeen Google Play -kaupasta (Tukes Turvallisuus -sovellus). Lähiaikoina vastaava sovellus löytyy myös App Storesta ja WIndows Phone kaupasta. 

Aiheet esillä myös @Tukesinfo-kanavan Periscope-lähetyksessä  maanantaina 16.5. kello 13.30 alkaen. Voit seurata lähetystä joko Android- tai iPhone-puhelimella tai selaimen kautta (ei Internet explorer) osoitteesta www.periscope.tv/tukesinfo.

Lisätietoja:

Kimmo Peltosen strategiaesitys (Slideshare)

Tukesin strategiavideo (YouTube)

Turvallisuusemojien esittely (Tukesin verkkolehden juttu)

Turvallisuusemojit ovat ladattavissa kuvina tästä linkistä

Kimmo Peltonen, pääjohtaja, (strategia) puh.  029 5052 157, Twitter: @K1mmoPeltonen

Kirsi Levä, kehitysjohtaja, (strategia) puh. 029 5052 162, Twitter: @Kirsi200

Johanna Salomaa-Valkamo, viestintäjohtaja, (turvallisuusemojit) puh. 029 5052 481, Twitter: @salomaavalkamo

[email protected]