Hyppää sisältöön

Tukes valvoi rajoitettuja aineita autonrenkaissa ja vanteissa – tulokset olivat hyviä

Julkaisuajankohta 25.3.2024 10.00
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvitti viime vuoden markkinavalvontahankkeessa, löytyykö autonrenkaista ja alumiinivanteista rajoitettuja aineita ja kemiallisia yhdisteitä. Valvontahankkeessa testautettiin 40 autonrengasta ja 10 alumiinivannetta. Valvonnassa löytyi ainoastaan yksi vaatimusten vastainen autonrengas, jossa havaittiin rajoitettuja PAH-yhdisteitä, eli polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä. Tukes määräsi renkaalle myyntikiellon ja yritys on poistanut tuotteen myynnistä verkkokaupastaan.

Tukes testautti valvontahankkeessa 20 kesärengasta ja 20 talvirengasta. Testatuista kesärenkaista 10 oli premium-tasoa, eli kalliimpia renkaita, ja loput 10 edullisempia. Talvirenkaiksi valittiin 10 kitka- ja 10 nastarengasta. Testattavaksi valittiin tuotteita Suomesta, muualta EU:n alueelta ja myös EU:n ulkopuolelta. Etenkin Aasiassa valmistetut autonrenkaat edustivat tässä hankkeessa edullisemman hintaluokan renkaita. Testaukset teetettiin akkreditoiduissa testauslaboratorioissa SGS Finland Oy:ssä ja Tun Abdul Razak Centressä.

Autonrenkaista testautettiin REACH-asetuksessa rajoitetut polysykliset aromaattiset hiilivedyt eli PAH-yhdisteet sekä ns. romuajoneuvoasetuksessa rajoitetut raskasmetallit lyijy, kadmium, elohopea ja kromi(VI). Testit tehtiin sekä renkaan palteesta että kulutuspinnasta. Alumiinisista vanteista mitattiin romuajoneuvoasetuksessa rajoitettujen raskasmetallien pitoisuudet alumiiniseoksesta.  

Yksi autonrengas poistettiin myynnistä 

Valvontahankkeessa löytyi ainoastaan yksi vaatimusten vastainen tuote PAH-rajoituksen osalta. Tuotteen aromaattisuus ylitti sille REACH-asetuksen PAH-rajoituksessa määrätyn pitoisuusrajan. Tuote aiheuttaa sille altistuville henkilöille kemiallisen vaaran. Osa rajoitetuista PAH-yhdisteistä on syöpävaarallisia, perimää vaurioittavia ja lisääntymismyrkyllisiä. Nämä yhdisteet voivat päätyä renkaaseen niiden valmistuksessa käytettävistä pehmitinöljyistä. Tukes määräsi vaatimusten vastaiselle tuotteelle myyntikiellon ja yritys on poistanut tuotteen myynnistä verkkokaupastaan.

Kaikki testeissä olleet tuotteet olivat romuajoneuvoasetuksen vaatimusten mukaisia rajoitettujen vaarallisten aineiden osalta. Testattujen raskasmetallien osalta ei havaittu pitoisuusrajojen ylityksiä. 

– Tulosten perusteella PAH-yhdisteiden vapautuminen autonrenkaista on varsin pientä ja yhtä rengasta lukuun ottamatta säädöksen rajoissa. Hankkeen lopputuloksena saimme kartoitettua tämänhetkistä rengas- ja vannemarkkinaa näiden parin rajoituksen osalta kiitettävän positiivisin tuloksin, kertoo ylitarkastaja Markus Koponen.  

Viranomainen ei ennakkotarkasta tuotteita 

Tukes ei tarkasta myytäviä tuotteita ennakkoon, vaan toteuttaa valvontaa riskiperusteisesti. Ajoneuvojen sekä niiden osien ja materiaalien valmistajat, maahantuojat ja myyjät ovat vastuussa siitä, että tuotteet täyttävät niihin liittyvien lainsäädäntöjen vaatimukset. EU-tasoinen lainsäädäntö ajoneuvojen osien ja materiaalien rajoituksista (ELV-direktiivi 2000/53/EY) on uudistumassa ajoneuvojen kiertotalousasetukseksi.

Lisätietoja:
Markus Koponen, ylitarkastaja, p. 029 5052 150
Sähköposti: [email protected]

Linkit:
Vaaralliset tuotteet -rekisteri (myyntikiellon saanut autonrengas)
PAH-yhdisteet ajoneuvojen renkaissa ja kuluttajatuotteissa 
Vaaralliset aineet ajoneuvoissa 
 

 
Sivun alkuun