Hyppää sisältöön

Yhä useampi vuokraa vesikulkuneuvon lomakaudella – Muista nämä ohjeet, kun annat vesikulkuneuvosi vuokralle

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 26.6.2024 12.02
Tiedote

Vuokraamisen suosio on kasvanut ja vesikulkuneuvoja antavat vuokralle niin vuokraamiseen erikoistuneet yritykset kuin yksittäiset vesikulkuneuvojen omistajatkin. Kun annat veneen, vesiskootterin, kajakin, kanootin, SUP-laudan tai muun vesikulkuneuvon vuokralle, tulee sinun huomioida lain edellyttämät vaatimukset. Niiden tavoitteena on, että sekä vuokraus että vesillä liikkuminen sujuvat turvallisesti. Viranomaiset valvovat vuokraustoimintaa vesillä kesän aikana tapahtuvien valvontaiskujen avulla.

Vuokralle antajan lakisääteinen vastuu on määritelty vesiliikennelaissa (782/2019). Sen mukaan vesikulkuneuvoa ei saa vuokrata sellaiselle henkilölle, jolla ei ole siihen edellytettyä ikää, kykyä ja taitoa. Vuokralle antajan tulee myös huolehtia siitä, että vesikulkuneuvo on luovutushetkellä kyseiselle vesialueelle ja sen olosuhteisiin nähden rakenteeltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen. Lisäksi on huolehdittava siitä, että vesikulkuneuvon vastaanottajalle on annettu riittävä opastus sen turvalliseen käyttöön.

”Turvallisuus vesillä liikkuessa on luonnollisesti niin vuokranantajan kuin vuokraajankin etu. Varautuminen on viisautta – koska vaaratilanteet eivät tule kello kaulassa. Kun vuokralle antaja varmistaa vuokraajan taidot ja kokemuksen sekä antaa tarvittavan opastuksen vesikulkuneuvonsa käyttöön ja vesillä liikkumiseen, voidaan vaaratilanteet minimoida. Jokaisen vuokranantajan on syytä muistaa vastuunsa vesikulkuneuvoa ulos vuokratessaan”, painottaa Traficomin johtava asiantuntija Kimmo Patrakka

Peukalosäännöt lainmukaiseen ja turvalliseen vuokraustoimintaan  

Varmista vuokraajan ikä, toimintakyky, vesillä liikkumistaidot ja kokemus

Luovuta vuokrattava vesikulkuneuvo aina kasvotusten, jolloin voit varmistua keskeisistä turvallisen vuokrauksen edellytyksistä. Käy läpi vesikulkuneuvon päällikön vastuu ja väistämissäännöt vesillä liikkuessa. Käy läpi varustevaatimukset ja kaluston soveltuvuus eri olosuhteisiin. Tarjoa vesikulkuneuvon vuokrauksen yhteydessä jokaiselle kelluntapukineet.

Opasta vesikulkuneuvon turvalliseen käyttöön 

Käy läpi vuokrattavan vesikulkuneuvon käyttö ja siihen liittyvät keskeiset toimintaohjeet ja turvallisuus ongelmatilanteissa. Huolehdi ajantasaisten merikarttojen saatavuudesta ja opasta reittisuunnittelussa. 

Mikäli vesikulkuneuvossa on meri-VHF-radiopuhelin, varmista että aluksen radiolupa on voimassa ja käyttäjällä on asianmukainen meriradioliikenteen pätevyystodistus. Muista myös valojen käyttösäännöt 

Jaa paikallistuntemusta sekä tietoa alueen mahdollisista poikkeusolosuhteista, esim. rajoitusalueet ja sääolosuhteet. Opasta ympäristön ja muiden vesilläliikkujien huomioimisessa ja ohjeista kertomaan läheisille matkasuunnitelmasta.

Kerro, miten toimia hätätilanteessa. Meripelastuksen hälytysnumero 0294 1000, sisävesillä 112.

Tee kirjallinen sopimus

Sopimukseen kannattaa kirjata vuokrasopimuksen perustietojen lisäksi maininnat vuokrattavan vesikulkuneuvon kunnosta ennen vuokrausta, vakuutusturvasta, käyttötarkoituksesta ja ilmoittamisesta ongelmatilanteissa. Kirjaa sopimukseen myös, kuinka vuokraajan osaaminen on varmistettu sekä kuinka häntä on opastettu.  

Venevuokrauksen lainmukaisuutta valvotaan kesäkaudella 

Vesiliikennelain mukaiset valvovat viranomaiset eli Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos valvovat vesikulkuneuvojen vuokrausta ja järjestävät valvontaiskuja kesän aikana. 

Jos vesikulkuneuvo annetaan vuokralle osana ohjattua ohjelma- tai elämyspalvelua, toimintaa säätelee myös kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011), jota Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo. Vesillä tapahtuvat ohjelma- ja elämyspalvelut edellyttävät pääsääntöisesti turvallisuusasiakirjan laatimista. Tukes on antanut tarkempia ohjeita muun muassa melonta- ja koskenlaskupalveluista.

"Jos tarjoat ohjattuja tai opastettuja palveluita, tulee sinun noudattaa kuluttajaturvallisuuslakia. Tunnista palvelun vaarat, kouluta työntekijät ja ohjaa ja opasta asiakkaat toimimaan turvallisesti. Varmista, että henkilökunta osaa toimia tehokkaasti ja oikein hätätilanteissa. Ohjatussa toiminnassa tapahtuneista vakavista onnettomuuksista ja läheltä piti -tilanteista tulee tehdä ilmoitus Tukesiin. Lisää tietoa saat Tukesin sivuilta", kertoo ylitarkastaja Hannu Väärälä Tukesista.

Lisätietoja
Kimmo Patrakka, johtava asiantuntija, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom puh. 029 534 6450, sähköposti: [email protected]
Hannu Väärälä, ylitarkastaja, Tukes, puh. 029 505 2158, sähköposti: [email protected]

Hyviä linkkejä, joista saa lisätietoa erilaisiin vuokraustilanteisiin

 
Sivun alkuun