Koskenlasku

Koskenlaskun suurin riski on, että vene kaatuu tai että asiakas muusta syystä putoaa koskeen. Koskenlaskun järjestäjä voi parantaa turvallisuutta monella tavalla jo ennen koskenlaskukauden alkua ja jokaisen asiakasryhmän osalta vielä lisää.

Vastuu koskenlaskun turvallisuudesta on palveluntarjoajalla, käytännössä usein koskenlaskupalvelua tarjoavalla yrityksellä.

Asiakirjat kuntoon

 • Laadi koskenlaskupalvelusta turvallisuusasiakirja.
 • Voit käyttää karttaa apuna reittien kuvaamiseen. Merkitse karttaan palvelussa käytettävät reitit, kunkin reitin vaarallisimmat kohdat, oikeat laskukohdat näiden vaarallisten kohtien kohdalla ja pelastuspisteet esimerkiksi veneen kaaduttua.
 • Selvitä turvallisuusasiakirjassa, milloin reittejä voidaan käyttää ja miten reitin turvallisuutta arvioidaan esim. veden korkeuden perusteella. Selvitä, millaisia muita käyttörajoituksia eri reiteille on, esim. säärajoitukset, vaatimukset asiakkaiden osaamiselle tai fyysiselle kunnolle.
 • Kirjaa henkilökunnan suorittamat täydennys- ja lisäkoulutukset sekä erityisesti henkilöstön vesipelastusvalmius turvallisuusasiakirjaan.

Tunnista vaarat

Hyödynnä vaarojen tunnistamisessa Tukesin ohjeita ja työvälineitä.

Ota koskenlaskupalveluiden vaarojen tunnistamisessa huomioon seuraavia asioita:

 • Jokaisen reitin riskit ovat vähän erilaisia. Huomioi tarkastelussa reittien ominaispiirteet.
 • Koskenlaskun suurin riski asiakkaalle on putoaminen koskeen. Varsinkin keväisin ja syksyisin kylmä vesi voi aiheuttaa veteen joutuvalle vakavan alilämpöisyyden, eli hypotermian, tai sydämen rytmihäiriöitä. Harjoittele ensiavun antamista hypotermiaan tai rytmihäiriöihin jo etukäteen.
 • Ota tarkastelussa huomioon kaikki vaiheet, joihin asiakkaat palvelun aikana osallistuvat, ml. valmistautuminen, veneeseen nousu, varsinainen koskenlasku, veneestä poistuminen, sekä mahdolliset poikkeustilanteet, erityisesti veneen kaatuminen.
 • Mieti, miten eri asiakasryhmät poikkeavat toisistaan, ja miten vaarat pitää ottaa huomioon eri ryhmissä.

Suunnittelussa huomioitavaa

 • Seuraa veden määrää ja virtaamaa erityisen tarkasti niillä koskilla, joissa virtaus voi muuttua merkittävästi kauden aikana tai säätilan muuttuessa. Arvioi ennen jokaisen laskun alkua, onko koski turvallinen laskettavaksi.
 • Arvioi jokaisen ryhmän kohdalla, millaiset fyysiset valmiudet, aikaisempi melontakokemus ja muut taidot asiakkailla on ja millainen reitti on juuri tälle asiakasryhmälle turvallinen. Asiakkaiden on kyettävä melomaan kuljettajan ohjeiden mukaan koko matkan ajan.

Turvallisuuden hyvät käytännöt

 • Harjoittele vesipelastusta ja heittoliinan käyttöä ennen kauden alkua kaikkien kuljettajien kanssa.

Vaatimuksia välineille

 • Varmista, että käytössä on riittävästi asianmukaisia melontakypäriä ja kelluntaliivejä kaikkien asiakkaiden ja veneen kuljettajan käyttöön. Lisätietoja henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä.
 • Tukes suosittelee veneen kuljettajalle kuiva- tai märkäpukua. Tämä parantaa kuljettajan mahdollisuuksia suoriutua vesipelastustehtävästä ja asiakkaiden auttamisesta veneen kaatuessa.