Tutkitut ratsastustapaturmat

Ratsastustapaturmien aineisto


Tutkittavassa aineistossa oli mukana kaikki hevosten hoitoon ja ratsastamiseen liittyvät Tukesiin ilmoitetut tapaturmat vuosilta 2017–2021. Kuluttajaturvallisuuslain mukaisesti palveluntarjoajan tulee ilmoittaa vakavista tapaturmista Tukesiin. Aineistossa ei ole mukana kotitalleilla ym. kuluttajapalveluiden ulkopuolella tapahtuneita tapaturmia. Aineisto on poimittu Tukesin käyttämästä markkinavalvontarekisteristä Marekista. Aineistossa on mukana 136 onnettomuustapausta. 


Tapaturmien sanallisista kuvauksista poimittiin perustietoja, kuten minkä tyyppisellä tallilla tapaturma oli tapahtunut, ja mikä oli ollut onnettomuuden ajankohta. Lisäksi tarkasteltiin tapaturmaan johtaneita syitä sekä tapaturman aiheuttamia loukkaantumisia niin vamman vakavuuden kuin loukkaantuneen ruumiinosankin näkökulmasta. 


Palveluntarjoajat 

 

Aineistossa oli 90 ratsastuskouluja, muita toimijoita oli vähemmän.

 

Aineistossa oli mukana eniten ratsastuskouluja. Ratsastuskoulujen asiakasmäärät ovat suhteessa muihin palveluntarjoajiin suurempia. Jäsentallijärjestelmää on ylläpidetty Suomen Ratsastajainliitto ry:ssä jo 70-luvulta alkaen, joten ratsastuskouluja on ollut pitkään monipuolisen tiedottamisen ja informaation piirissä. Tästä johtuen ratsastuskoulut ovat olleet tietoisia ilmoitusvelvollisuudesta, ja tämä näkyy ratsastuskoulujen ilmoitusten määrässä. (SRL ry)

Harraste- ja muita ratsastustalleja oli aineistossa 20 kpl. Moni tällainen talli saattaa toimia ratsastuskoulun tapaan tarjoten asiakkaille ratsastustunteja, mutta osin pienimuotoisemmin tai keskittyen johonkin erikoisalaan. Vaellustallit tarjoavat pääsääntöisesti maastoratsastusta ja vaelluksia. Ratsastusseura on tässä tilastossa pääasiassa erilaisten kilpailuiden järjestäjän roolissa. Täysihoito- ja yksityistalleilla ylläpidetään ja hoidetaan asiakkaiden omistamia hevosia, mutta niillä on usein myös valmennustoimintaa. 
 

Vuodenajan vaikutus tapaturmien määrään

 

Huhtikuussa oli 18 tapaturmaa, muina kuukausina oli vähemmän..

 

Aineistossa oli mukana myös vuodenaika, jolloin onnettomuus tapahtui. Huhtikuussa oli eniten tapaturmia tämän aineiston perusteella. Huhtikuu on tyypillisesti ajankohta, jolloin maneesikausi päättyy ja moni ratsastuskoulu siirtää ratsastustunnit maneesista ratsastuskentälle. Uuteen ympäristöön siirtyminen voi aiheuttaa hevosilla käyttäytymisen muutosta. Lisäksi esim. tammojen kiima-aika saattaa vaikuttaa. Toinen selkeä piikki tapaturmien määrässä vuodenaika huomioiden on syyskuu. Syksyllä saattaa ratsastuskouluissa käynnistyä alkeiskursseja, joilla on paljon aivan uusia ratsastuksen harrastajia. Aloittelevan ratsastajan tasapaino on vielä kehittymätön, joten ratsastaja saattaa pudota pienemmästäkin hevosen liikkeestä. Lisäksi syksyllä ulkokentällä voi sääolosuhteet kuten esim. voimakkaat tuulet aiheuttavat hevosissa jännittyneisyyttä.


Vamman vakavuus

 

Vamman vakavuuden luokittelu perustuu ohjeisiin, joita Kuluttajapalvelut- ryhmä Tukesissa käyttää. Ratsastustapaturmissa aineiston perusteella on eniten kohtalaisia tapaturmia. 
 

Kohtalaisia tapaturmia oli aineistossa eniten, eli 85 kappaletta.

 

Tässä aineistossa vakavaksi luokiteltuja tapaturmia oli 8. Vakava luokittelu tarkoitti tässä yhteydessä pysyvää haittaa tai muuta vakavampaa loukkaantumista. Yhtään kuolemantapausta ei aineistossa ollut, eikä Tukesin tietoon tullut tarkasteltavan ajanjakson aikana yhtään kuolemantapausta, jotka olisivat liittyneet ratsastuspalveluihin. Kohtalaisia tapaturmia oli suurin osa ilmoituksista, eli 85 kpl. Kohtalaisilla tarkoitetaan vammaa, joka vaatii sairaalahoitoa, kuten esimerkiksi raajojen murtumavammat.  Lieviä loukkaantumisia oli 42. Lieviksi loukkaantumiksi laskettiin ruhjeet, haavat ja muut lievemmät loukkaantumiset.

 

Vammat ruumiinosittain


Tämän aineiston perustella eniten loukkaantumisia kohdistui yläraajoihin. Käsien murtumavammoissa oli paljon solisluun ja ranteen murtumia, kaikissa tapauksissa ei tarkkaa aluetta murtumasta ollut kerrottu ilmoituksessa. Tyypillisessä tapauksessa ratsastajan käsi murtui putoamistilanteessa, joka aiheutui ratsastajan tasapainon menetyksestä tai hevosen pelästymisestä. Esimerkiksi ratsastajan tasapaino petti, kun siirryttiin laukasta raviin, ja putoamisessa solisluu murtui. Toisessa esimerkissä ratsastaja putosi, ja mursi solisluunsa, koska hevonen pelästyi maneesin oven avaamista. 
 

Yläraajoihin kohdistui 51 loukkaantumista, muihin ruumiinosiin vähemmän.

 

Myös hollantilaisessa tutkimuksessa oli paljon yläraajoihin kohdistuneita vammoja. (Beware of the force of the horse: mechanisms and severity of equestrian-related injuries; Pieter-Jan Van Balen ym., 2019). 

Tukesin aineiston perusteella päävammoja oli 26 % loukkaantumisista. Monissa kansainvälisissä tutkimuksissa päävammat korostuvat. Tukesin aineistossa oli kaikissa putoamistapaturmissa ratsastajalla kypärä päässä. Toisin kuin Iso- Britannian tutkimuksessa vuodelta 2017, tutkimusasetelmassa oli erikseen kypärä päässä ratsastaneet ja ilman kypärää ratsastaneet. 
(Impact of helmet use in equestrian-related traumatic brain injury: a matched-pairs analysis; George Pier, Malte Niklas Bongers ym., 2017)


Vakavat loukkaantumiset

 

Tukesin aineiston perusteella puolet (50%) vakavista loukkaantumisista oli päähän kohdistuneita vammoja, joko aivovammoja tai kasvomurtumia. Loput 50% loukkaantumisista olivat ranka- tai sisäelinvammoja. Vakavia loukkaantumisia oli aineistossa tarkasteltavalla viiden vuoden ajanjaksolla 8 kpl.

 

Missä tilanteissa onnettomuudet tapahtuivat?

 

Suurin osa tapaturmista aiheutui hevosen selästä putoamisesta. Viidessä tapaturmassa asiakas oli puristunut tai tallautunut, eli esim. jäänyt kaatuvan hevosen alle, tai hoitotilanteessa puristunut hevosen ja seinän väliin. Hevosen potkaisut olivat tässä aineistossa käyneet joko hoitotilanteessa tai ratsailla. 
 

Suurin osa, eli 127 kappaletta onnettomuuksista, johtui putoamisesta.

 

Missä tapaturmat tapahtuivat?


Eniten tapaturmia tapahtui tämän aineiston perusteella maneesissa. Hevoset pelästyivät maneesissa mm. ääniä, lumen putoamisia tai oven avaamista. Lisäksi maneeseissa pidettiin paljon estetunteja, joilla tuli ratsastajien tasapainon menetyksiä. 

Suurin osa, eli 74 kappaletta tapaturmista tapahtui maneesissa.

 

Tapaturmien syyt

 

Suurin osa, eli 46 tämän aineiston putoamisista aiheutui ratsastajan tasapainon menetyksestä.

 

Ratsastajan tasapainon menetys
Suurin osa tämän aineiston putoamisista aiheutui ratsastajan tasapainon menetyksestä. Toki se voi olla aina syynä putoamiseen, mutta tässä aineistossa otettiin hevoseen suoraan liittyvät syyt, kuten pelästyminen ja kompastuminen omiksi osa-alueiksi. Ratsastajan tasapaino petti estetunneilla, kaarteissa, laukannostoissa tai ilman satulaa ratsastuksessa. Usein tasapaino järkkyi laukassa tai laukannostossa. 

30 % tasapainon menetyksistä tapahtui estetunnilla. Joko hevonen otti suuren hypyn esteelle tai puomille, jolloin ratsastajan tasapaino petti. Tai ratsukko laukkasi liian kovaa vauhtia ja hevonen ei ollut enää hallinnassa. Muutamissa tapauksissa ratsastajan tasapaino petti kaarteessa. Selvästi osassa putoamisista oli kyse ratsastajan kokemattomuudesta ja puutteellisesta taidosta hallita vartaloaan. 

Hevosen pelästyminen ja innostuminen
Aineiston 33 tapaturmassa syynä oli jonkinlainen hevosen tai useamman hevosen pelästyminen ja 19 tapauksessa hevosen innostuminen.  Pelästymisiä aiheuttivat useimmiten ulkopuoliset äänet, pelästymisissä 8 tapauksessa oli kyse ulkopuolisista äänistä. Kahdessa tapauksessa hevoset olivat pelästyneet maneesin oven avaamista, muutamassa tapauksessa ratsastaja oli pelästyttänyt hevosta lisää huutamalla. Lisäksi hevoset pelästyivät raippaa, hyönteisiä, kovaa tuulta, takin riisumista, lumien putoamista tai ajoneuvon yllättävää kohtaamista. 

Hevosen innostumisessa oli useimmiten kyse pukittelusta tai muusta ns. riehaantumisesta. Niiden syitä ei ilmoituksissa ollut aina tarkasti eritelty, mutta hevonen saattoi innostua laukkaamaan tutulla maastosuoralla, jossa usein laukataan, tai nostaa laukan, kun muutkin hevoset laukkasivat. Hevosen innostumiseen saattoi vaikuttaa aiemmat vapaapäivät. 

Hevonen kielsi esteelle
Aineistossa oli 6 tapaturmaa, jotka aiheutuivat hevosen esteelle kieltämisestä. Myös ratsastajan tasapainon menetyksiä oli paljon nimenomaan esteratsastustunneilla. Kaikki kilpailuista ilmoitetut tapaturmat tapahtuivat esteratsastuksessa.

Hevosen potku
Aineistossa oli mukana 3 hevosen potkusta aiheutunutta loukkaantumista. Näissä tilanteissa oli hevonen liian lähellä toista hevosta ratsastustilanteessa ja potku osui toisen hevosen ratsastajaa tai hoitotilanteessa hevonen potkaisi ihmistä. 

Hevosen kompastuminen tai kaatuminen
Aineistossa oli mukana 15 hevosen kompastumista, joista oli seurannut tapaturma. Osaan kompastumisista liittyi myös hevosen kaatuminen. Lisäksi aineistossa oli mukana 3 kaatumista. Osassa tapauksia hevonen oli kompastunut estepuomiin tai maapuomiin, tai oli laukannut etupainoisena ja sen takia kompastunut. 

Varusterikko
Muutamissa tapauksissa varustevalinta oli ilmoituksen mukaan tapaturman syynä. Mm. ilman satulaa putoamisia oli, sekä jalustinhihnan katkeamisia. Osassa ilmoituksia oli kerrottu turvakypärän rikkoutuneen tapaturmassa. Jalustimeen oli myös jääty kiinni roikkumaan putoamistilanteissa. Turvaliivi oli mm. suojannut tilanteessa, jossa hevonen oli astunut ratsastajan päälle.