Tukesin vastuullisuusraportti 2023

 • Piirretty tähti pallossa.

  Pääjohtajan katsaus ja vuoden kohokohtia

  Vuosi 2023 oli tapahtumarikas ja täynnä merkittäviä Tukesin vastuullisuuden edistämiseen liittyviä tapahtumia. Vuoden kohokohtia olivat mm. Green Office -sertifikaatti, Lue ne ohjeet -kampanja, ratsastusturvallisuustutkimus ja aurinkosähköjärjestelmien valvontahanke.

 • Piirretty pää pallon sisällä.

  Me olemme Tukes

  Lähes 300 tukeslaista työskentelee toimipisteissämme Helsingissä, Tampereella ja Rovaniemellä. Tavoitteenamme on tehdä Suomesta turvallisempi elää ja toimia. Visiomme on Tiedolla turvallisuutta – vastuullisemmat yritykset ja kuluttajat.

 • Piirretty sydän, lehti ja puolipallo.

  Tukesin olennaiset YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

  Aiempiin vuosiin verrattuna olemme jättäneet pois yhden tavoitteen, ja nyt meille olennaisia YK:n kestävän kehityksen päätavoitteita on viisi ja alatavoitteita kuusi.

 • Piirretty pää kilpisymbolin sisällä ja sydän.

  Työympäristön turvallisuus ja henkilöstön hyvinvointi

  Työtyytyväisyys ja kokemus työpaikan oikeudenmukaisuudesta pysyivät hyvällä tasolla, mutta sairauspoissaolot lisääntyivät ja häirintää koetaan edelleen. Koulutuspäivien määrä lisääntyi edellisvuodesta.

 • Piirretty helistin ja kynsilakkapullo.

  Luotettava ja turvallinen infrastruktuuri sekä innovointi

  Tunnen tuotteeni -palvelun kävijämäärä lisääntyi ja yritysten itsearvio tehdyistä turvallisuutta edistävistä muutoksista pysyi hyvällä tasolla. Saimme mediaviestinnällä turvallisuusaiheille paljon näkyvyyttä. Myös kansalaisten arvio Tukesin innovatiivisuudesta oli hyvä.

 • Piirroskuva kasvista.

  Luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö

  Vauhditimme ja sujuvoitimme vihreän siirtymän investointien lupahakemusten käsittelyä. Jotta uudet innovaatiot todella ovat kestäviä, tulee myös niiden turvallisuuteen kiinnittää erityistä huomiota.

 • Piirretty osmankäämi ja kemikaalipullo.

  Ympäristön kannalta kestävä kemikaalien ja jätteiden käsittely

  Viestimme mikromuovirajoituksesta yrityksille. Olimme mukana valmistelemassa uutta turvalliseen kiertotalouteen liittyvää lainsäädäntöä.

 • Piirretty lämpömittari.

  Ilmastopäästöjen vähentäminen

  Matkustamisen määrä ja päästöt kasvoivat. Edistimme ympäristöohjelmaamme mm. tekemällä ympäristöystävällisiä hankintoja ja edistämällä työsuhdepolkupyörän tarjoamista tukeslaisille.

 • Piirrettyjä puhekuplia.

  Yhteistyö ja vuorovaikutus

  Kansalaisten luottamus Tukesiin on pysynyt vakaana. Myös asiakkaat arvioivat yhteistyön Tukesin kanssa onnistuneen hyvin ja sujuvasti. 

Julkaisupäivä 26.4.2024