Tukesin olennaiset YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Tukesin vastuullisuustoiminta ja -raportointi pohjautuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, eli SDG-tavoitteisiin (Sustainable Development Goals). Olemme valinneet 17 tavoitteen joukosta viisi päätavoitetta ja kuusi alatavoitetta, jotka ovat Tukesin toiminnan kannalta oleellisimpia. Laajaan toimintakenttäämme sopisi useampikin tavoite, sillä edistämme useiden eri toimialojen sekä kuluttajien vastuullisuutta ja huomioimme vastuullisuuden myös omassa toiminnassamme.

Aiempiin vuosiin verrattuna olemme jättäneet pois tavoitteen 16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto alatavoitteen 16.6 Läpinäkyvyys ja luotettavuus. Sen sisällöt ovat kahtena aikaisempana vuotena menneet osittain päällekkäin tavoitteen 17.7 Yhteistyö ja vuorovaikutus kanssa. Koemme, että nämä tavoitteet yhdistämällä voimme kertoa selkeämmin työstämme. Läpinäkyvyys ja luotettavuus ovat edelleen meille viranomaisena tärkeitä arvoja, joita toteutamme jokapäiväisessä toiminnassamme samalla tavalla kuin ennenkin. 

Kestävän kehityksen tavoitteet, selostettu tekstissä alla.
Tukesin olennaiset kestävän kehityksen tavoitteet.

 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 8 "Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua" virallinen kuvake.

Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Tavoitteesta 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua meille tärkeä alatavoite on 8.8 Työympäristön turvallisuus ja henkilöstön hyvinvointi. Turvallisuusviranomaisena meille on olennaista, että myös henkilökuntamme turvallisuus ja työhyvinvointi on kunnossa. Tuemme henkilöstön hyvinvointia ja kannustamme kaikkia tukeslaisia uuden oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen.

 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 9 "Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja" virallinen kuvake.

Tavoite 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria

Tavoite 9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja on meille olennainen tavoite, sillä turvallisuuden ja luotettavuuden edistäminen yhteiskunnassa on Tukesin perustehtävä. Uuden strategiamme visionakin on Tiedolla turvallisuutta – vastuullisemmat yritykset ja kuluttajat. 

Alatavoite 9.1 Luotettava ja turvallinen infrastruktuuri sekä innovointi kuvaa toimintaamme, jolla edistämme useiden toimialojen sekä kansalaisten turvallisuutta. Myös innovointi on meille tärkeää, jotta voimme tehdä työtämme mahdollisimman vaikuttavasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja vastata tulevaisuuden tarpeisiin.

 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 12 "Vastuullista kuluttamista" virallinen kuvake.

Tavoite 12: Vastuullista kuluttamista

Tavoite 12 Vastuullista kuluttamista sisältää Tukesin toiminnan kannalta kaksi tärkeää alatavoitetta: 12.2 Luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö sekä 12.4. Ympäristön kannalta kestävä kemikaalien ja jätteiden käsittely. Monet työtehtävämme liittyvät juuri kemikaaliturvallisuuteen, vihreään siirtymään ja kaivosturvallisuuteen, joita edistämme toiminnallamme.

 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 13 "Ilmastotekoja" virallinen kuvake.

Tavoite 13: Ilmastotekoja

Jotta voimme kannustaa muita vastuulliseen toimintaan, tulee myös meidän itse toimia mahdollisimman vastuullisesti ja kertoa läpinäkyvästi oman toimintamme vaikutuksista. Edistämme alatavoitetta 13.2 Ilmastopäästöjen vähentäminen yhdessä kaikkien tukeslaisten kanssa mm. Green Office -työllä.

 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 17 "Yhteistyö ja kumppanuus" virallinen kuvake.

Tavoite 17: Yhteistyö ja kumppanuus

Tavoitteen 17 Yhteistyö ja kumppanuus alatavoite 17.7 Yhteistyö ja vuorovaikutus on meille merkityksellinen. Pyrimme viestinnällämme ja toiminnallamme asiakaslähtöisyyteen sekä yhteistyön ja vuorovaikutuksen edistämiseen sidosryhmiemme kanssa. Haluamme olla kaikessa toiminnassamme läpinäkyviä ja edistää luottamusta viranomaisiin.