Hyppää sisältöön

Ilmoitus esineiden sisältämistä erityistä huolta aiheuttavista aineista muuttuu pakolliseksi 19.7.2021 alkaen

19.7.2021 14.00
Uutinen

Suomessa tulee 19.7.2021 voimaan velvollisuus toimittaa tietoja esineiden sisältämistä erityistä huolta aiheuttavista eli SVHC-aineista Euroopan kemikaaliviraston SCIP-tietokantaan. Tämä jätedirektiivin muutoksen (EU) 2018/851  9(i) artiklan mukainen ilmoitusvelvollisuus toimeenpannaan kemikaalilain muutoksella (716/2021).

Ympäristöministeriö on aiemmin suositellut yrityksiä toimittamaan SVHC-aineista Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ylläpitämään SCIP-tietokantaan 5.1.2021 alkaen. Tietojen toimittaminen muuttuu pakolliseksi 19.7.2021

SCIP tulee sanoista Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products).

SCIP-ilmoitusvelvollisuus edistää tiedonkulkua esineiden sisältämistä erityistä huolta aiheuttavista aineista eli SVHC-aineista. Tavoitteena on, että tietoa SVHC-aineista on entistä paremmin saatavilla tuotteen elinkaaren aikana, myös jätevaiheessa. Lisäksi tietokannalla halutaan edistää SVHC-aineiden korvaamista turvallisemmilla vaihtoehdoilla.

Kenen pitää toimittaa tietoja SCIP-tietokantaan?

SCIP-ilmoitusvelvollisuus koskee esineiden toimittajia, jos esine sisältää SVHC-ainetta yli 0,1 painoprosenttia. Ilmoitusvelvollisia ovat valmistajat ja kokoajat EU:ssa, EU-maahantuojat sekä jälleenmyyjät EU:ssa ja muut toimitusketjun toimijat, jotka saattavat esineitä markkinoille. Suoraan ja ainoastaan kuluttajille esineitä toimittavien jälleenmyyjien ei tarvitse toimittaa tietoja SCIP-tietokantaan.

Ilmoituksen tekeminen SCIP-tietokantaan on uusi velvoite esineiden toimittajille. EU:n kemikaalilainsäädäntö on edellyttänyt jo aikaisemmin, että esineiden toimittajat tiedottavat SVHC-aineista toimitusketjussa.

Tukes valvova viranomainen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valvoo SCIP-ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Tukes opastaa yrityksiä lainsäädännön velvoitteissa. Tietokannan käytöstä ja teknisistä kysymyksistä vastaa Euroopan kemikaalivirasto ECHA.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Kati Suomalainen p. 029 50 52124
Tukesin kemikaalineuvonta
Tukes: Tietojen toimittaminen esineistä SCIP-tietokantaan

Tukesin tiedote 2.9.2020: Yritysten on parannettava tiedottamista erityistä huolta aiheuttavista aineista
Tukesin webinaari SCIP:stä

Euroopan kemikaalivirasto
SCIP-tietokanta
Q&As - Waste Framework Directive - SCIP database
Esite: SCIP-tietokanta. Mitä sinun on tiedettävä? (pdf)