Hyppää sisältöön

Ilmoitus esineiden sisältämistä erityistä huolta aiheuttavista aineista muuttuu pakolliseksi 19.7.2021 alkaen

Julkaisuajankohta 19.7.2021 14.00
Uutinen

Suomessa tulee 19.7.2021 voimaan velvollisuus toimittaa tietoja esineiden sisältämistä erityistä huolta aiheuttavista eli SVHC-aineista Euroopan kemikaaliviraston SCIP-tietokantaan. Tämä jätedirektiivin muutoksen (EU) 2018/851  9(i) artiklan mukainen ilmoitusvelvollisuus toimeenpannaan kemikaalilain muutoksella (716/2021).

Ympäristöministeriö on aiemmin suositellut yrityksiä toimittamaan SVHC-aineista Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) ylläpitämään SCIP-tietokantaan 5.1.2021 alkaen. Tietojen toimittaminen muuttuu pakolliseksi 19.7.2021

SCIP tulee sanoista Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products).

SCIP-ilmoitusvelvollisuus edistää tiedonkulkua esineiden sisältämistä erityistä huolta aiheuttavista aineista eli SVHC-aineista. Tavoitteena on, että tietoa SVHC-aineista on entistä paremmin saatavilla tuotteen elinkaaren aikana, myös jätevaiheessa. Lisäksi tietokannalla halutaan edistää SVHC-aineiden korvaamista turvallisemmilla vaihtoehdoilla.

Kenen pitää toimittaa tietoja SCIP-tietokantaan?

SCIP-ilmoitusvelvollisuus koskee esineiden toimittajia, jos esine sisältää SVHC-ainetta yli 0,1 painoprosenttia. Ilmoitusvelvollisia ovat valmistajat ja kokoajat EU:ssa, EU-maahantuojat sekä jälleenmyyjät EU:ssa ja muut toimitusketjun toimijat, jotka saattavat esineitä markkinoille. Suoraan ja ainoastaan kuluttajille esineitä toimittavien jälleenmyyjien ei tarvitse toimittaa tietoja SCIP-tietokantaan.

Ilmoituksen tekeminen SCIP-tietokantaan on uusi velvoite esineiden toimittajille. EU:n kemikaalilainsäädäntö on edellyttänyt jo aikaisemmin, että esineiden toimittajat tiedottavat SVHC-aineista toimitusketjussa.

Tukes valvova viranomainen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valvoo SCIP-ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Tukes opastaa yrityksiä lainsäädännön velvoitteissa. Tietokannan käytöstä ja teknisistä kysymyksistä vastaa Euroopan kemikaalivirasto ECHA.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Kati Suomalainen p. 029 50 52124
Tukesin kemikaalineuvonta
Tukes: Tietojen toimittaminen esineistä SCIP-tietokantaan

Tukesin tiedote 2.9.2020: Yritysten on parannettava tiedottamista erityistä huolta aiheuttavista aineista
Tukesin webinaari SCIP:stä

Euroopan kemikaalivirasto
SCIP-tietokanta
Q&As - Waste Framework Directive - SCIP database
Esite: SCIP-tietokanta. Mitä sinun on tiedettävä? (pdf)

 
Sivun alkuun