Valikko

Tutkimus: Kemikaaleille altistuminen huolestuttaa joka viidettä suomalaista

Tukes 21.5.2014 9.00
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on teettänyt Taloustutkimuksella tutkimuksen, jossa ensimmäisen kerran selvitettiin suomalaisten asenteita kemikaaleja sisältävien tuotteiden käyttöön. Suurinta osaa suomalaisista ei juuri huolestuta kemikaaleille altistuminen jokapäiväisessä elämässä. Noin viidennes on kuitenkin vähintään melko huolestunut asiasta. Yli puolet suomalaisista lukee kemikaalien varoitusmerkinnät ja käyttöohjeet aina tai lähes aina.

Tukesin Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan noin viidennes suomalaisista on vähintään melko paljon huolestunut kemikaaleille altistumisesta. Puolet vastaajista sanoo olevansa huolestunut melko vähän tai erittäin vähän.

Naiset ovat kemikaalialtistuksesta miehiä huolestuneempia. Ikäryhmittäin tarkasteltuna 35–64-vuotiaat huolehtivat asiasta eniten ja alle 25-vuotiaat vähiten. Pääkaupunkiseudulla altistuminen kemikaaleille mietityttää enemmän kuin muualla Suomessa.

Tutkimus tehtiin huhti- ja toukokuussa 15–79-vuotiaille suomalaisille kuluttajille.

Käyttöohjeet luetaan melko kuuliaisesti

Kemikaaliturvallisuutta koskeneen kyselyn tulosten mukaan yli puolet suomalaisista lukee kemikaalien varoitusmerkinnät ja käyttöohjeet aina tai lähes aina. Neljännes lukee ne vain harvoin tai ei koskaan. Naiset lukevat varoitusmerkintöjä selvästi miehiä useammin.

Pienten lasten vanhemmat kiinnittävät tutkimuksen mukaan huomiota lasten altistumiseen kemikaaleille, mutta lapsiperheissä varoitusmerkintöjä ja käyttöohjeita luetaan silti harvemmin kuin aikuistalouksissa.

Miten altistumista voisi välttää?

Vastaajilta kysyttiin myös, miten kemikaaleille altistumista voisi välttää. Useimmat luottavat käyttöohjeiden ja merkintöjen noudattamiseen, mutta noin 40 prosenttia kertoo myös välttävänsä vaarallisia kemikaaleja sisältäviä tuotteita. Suojakäsineisiin ja muihin suojaimiin turvautuu 35 prosenttia vastanneista.

Vastaajista 15 prosenttia kertoo kemikaalien välttämiseksi pesevänsä uudet tekstiilit ennen ensimmäistä käyttöä. Yli viidennes kertoo välttelevänsä kemikaaleja valitsemalla ympäristöystävällisiä tuotteita. Luomutuotteita valitsee tästä syystä noin 10 prosenttia suomalaisista.

Tuotteiden sisältämistä kemikaaleista etsitään tietoa useimmiten internetistä ja lukemalla etiketin ainesosaluettelon. 12 prosenttia vastanneista sanoo, ettei etsi kemikaalitietoja tuotteista ollenkaan.

”Parantamisen varaa on”

Tukesin Kemikaalituotevalvontayksikön johtaja Esa Nikunen pitää tutkimuksen tuloksia melko hyvinä, mutta katsoo, että parantamisen varaa on.

– Kemikaalien turvallinen käyttö edellyttää huolellisuutta ja muun muassa varoitusmerkkien tuntemista ja sitä, että käyttöohjeet luetaan ja niitä noudatetaan. Kaikki voivat omilla valinnoillaan vaikuttaa myös omaan ja ympäristön kemikaalialtistumiseen, Nikunen muistuttaa.

Kemikaaliviestintää on Suomessa tarkoitus tehostaa, ja asiaa koskeva ensimmäinen kansallinen ohjelma valmistui vuodenvaihteessa. 

– Toivon, että viestinnän tehostaminen tulee näkymään myös kansalaisten tiedoissa ja asenteissa. Aiommekin toistaa tutkimuksen noin vuoden kuluttua, Nikunen kertoo.

 Huhtitoukokuussa tehdyn kemikaaliturvallisuustutkimuksen kohderyhmä oli 15–79-vuotiaat suomalaiset kuluttajat, ja siihen vastasi 1 003 henkilöä. Otos muodostettiin satunnaisotannalla ja painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen ja talouden koon mukaan kohderyhmää edustavaksi. Virhemarginaali oli 0,9–3,2 -prosenttiyksikköä 95 prosentin luotettavuustasolla.

Lisätietoja:

Esa Nikunen, Kemikaalituotevalvontayksikön johtaja, puh. 029 5052 107
Johanna Salomaa-Valkamo, viestintäjohtaja, puh. 029 5052 481
[email protected]


Linkki: Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva viestintäsuunnitelma (Tukesin verkkosivuilla)

Linkki tutkimusraporttiin (pdf)
Linkki tutkimuksen taulukoihin (pdf)