Hyppää sisältöön

Vaarallisia tatuointivärejä, kosmetiikkatuotteita, koruja ja hyönteiskarkotteita poistettu markkinoilta viime vuonna

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 28.3.2024 8.30
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) löysi viime vuoden kemikaalivalvonnassa Suomen markkinoilta useita vaarallisia ja vaatimustenvastaisia tuotteita ja velvoitti yrityksiä poistamaan ne markkinoilta. Tuotteiden joukossa oli mm. kiellettyjä aineita sisältävää kosmetiikkaa, tatuointivärejä ja koruja, luvattomia tai väärin markkinoituja hyönteiskarkotteita sekä tekstiilejä, joista puuttuivat kuitukoostumusmerkinnät.

Tukes valvoo markkinoilla olevia kosmetiikka- ja kemikaalituotteita, biosideja, kuten hyönteiskarkotteita,  kasvinsuojeluaineita, koruja sekä mm. tekstiilien kuitukoostumusmerkintöjä. Tukesin valvonta on riskiperusteista ja projektiluontoista. Vastuu markkinoilla olevien tuotteiden turvallisuudesta on valmistajalla, maahantuojalla ja jakelijalla. Viranomainen ei ennakkotarkasta kosmetiikkaa, kemikaalituotteita, koruja tai tekstiilejä. Poikkeuksena ovat useat biosidit ja kaikki kasvinsuojeluaineet, jotka tarvitsevat Tukesin hyväksynnän ja luvan ennen kuin niitä saa tuoda Suomessa markkinoille.  

Kosmetiikassa lisääntymisvaarallista ainetta 

Tukesin valvonnan kohteena oli  viime vuonna yhteensä 190 kosmeettista valmistetta. Kosmetiikkavalvonnan tavoitteena on poistaa vaaralliset ja vaatimustenvastaiset tuotteet markkinoilta ja antaa yrityksille tietoa lainsäädännön velvoitteista. Tukes saa tietoa vaarallisesta kosmetiikasta mm. EU:n Safety Gate-järjestelmästä, kuluttajien ilmoituksista tai oman valvonnan kautta. Valvontaa tehdään riskiperusteisesti jo markkinoilla oleville tuotteille. 

Viime vuonna Tukes sai tiedon 70 vaarallisesta kosmetiikkatuotteesta EU:n Safety Gate -järjestelmän kautta. Euroopan markkinoilta löytyi poikkeuksellisen paljon kosmetiikkaa, joka sisälsi lisääntymisvaarallista ainetta (BHMC eli Butylphenyl Methylpropional), jota kutsutaan myös nimellä Lilial. Suomen markkinoilta Lilialia löytyi 11 kosmetiikkatuotteesta, erityisesti parfyymeista ja deodoranteista. Yritykset poistivat nämä tuotteet myynnistä ja jakeluketjuista Tukesin yhteydenoton jälkeen. Kuudessa tapauksessa toteutettiin myös palautusmenettely, eli yritykset pyysivät loppukäyttäjiä palauttamaan tuotteet myyntiliikkeisiin. 

– Verrattuna Euroopan markkinoihin, Suomen tilanne kosmetiikan osalta on hyvä. Kun Euroopassa tehtiin vaarallisesta kosmetiikasta yli tuhat ilmoitusta, niin Suomesta näitä samoja vaarallisia kosmetiikkatuotteita löytyi vain 11, kertoo Tukesin ylitarkastaja Anna Vuori.  

Tatuointiväreissä kobolttia, nikkeliä tai lyijyä 

Tatuointi- ja kestopigmentointiväreissä rajoitettiin pari vuotta sitten tuhansia vaarallisia aineita, kuten syöpää aiheuttavia ja perimää vaurioittavia aineita, lisääntymiselle vaarallisia sekä ihoa herkistäviä tai ärsyttäviä aineita. Tukes valvoo tatuointivärien turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta riskiperusteisesti ja projekteina. 

Tukes sai tietoja Euroopan markkinoilla olevista vaarallisista tatuointiväreistä Safety Gate -järjestelmän kautta. EU-markkinoilta löytyneitä vaarallisia tatuointivärejä myytiin myös Suomessa. Seitsemän tatuointiväriä  poistettiin markkinoilta kemiallisten riskien vuoksi. Tatuointiväreissä oli esimerkiksi kobolttia, arseenia, nikkeliä tai lyijyä liian suurina pitoisuuksina. Markkinoilta poistetut tatuointivärit löytyvät Vaaralliset tuotteet -rekisteristä. Yritykset velvoitettiin pyytämään vaaralliset tatuointivärit pois myös loppukäyttäjiltä, eli palauttamaan ne myyntipaikkoihin.  

Tekstiilien pakollisia kuitukoostumusmerkintöjä puuttui  

Kuluttajille myytävissä tekstiileissä on EU-säädösten mukaan oltava merkintä, josta ilmenee mistä kuiduista tekstiili koostuu. Suomessa kuitukoostumusmerkintöjen pitää olla suomeksi ja ruotsiksi. Tekstiilien kuitukoostumusmerkintöjen valvonta on tullut Tukesin tehtäväksi pari vuotta sitten. Viime vuonna Tukes valvoi kuitukoostumusmerkintöjä 226 tekstiilissä. 171 tuotteessa merkinnät olivat kunnossa ja 48 tapauksessa havaittiin puutteita, jotka Tukes ohjeisti korjattavaksi. Seitsemässä tapauksessa suomenkieliset kuitukoostumusmerkinnät puuttuivat kokonaan. Näille tuotteille Tukes määräsi väliaikaiset myyntikiellot, koska yritys ei ryhtynyt korjaamaan puutteita Tukesin kehotuksesta. Myyntikiellon saaneet tuotteet löytyvät Vaaralliset tuotteet -rekisteristä.

– Tekstiilien kuitumerkinnät antavat kuluttajille hyödyllistä tietoa ostopäätösten tekemiseen.  Osa kuluttajista haluaa esim. välttää keinokuituja ja toisille voi olla tärkeää, ettei tuotteessa ole mitään eläinperäistä, sanoo ylitarkastaja Sanna Vartiainen Tukesista. 

Virheellisesti markkinoituja tai luvattomia hyönteiskarkotteita 

Biosidien markkinavalvonnassa käsiteltiin 75 valvontatapausta, jotka liittyivät Tukesille tehtyihin ilmoituksiin tai Tukesin omiin havaintoihin vaatimustenvastaisten biosidivalmisteiden myynnistä tai käytöstä Suomessa. Valvontatapauksista 41 kpl, eli yli puolet, liittyi hyönteiskarkotteisiin. 

Hyönteiskarkotteiden vaatimustenvastaisuudet koskivat joko virheellistä markkinointia tai myyntiluvan puutteita. Seitsemää eläimille tarkoitettua valmistetta markkinointiin hyönteiskarkotteena, vaikka valmisteet eivät sisältäneet hyönteiskarkotteissa hyväksyttyjä tehoaineita. Ilman myyntilupaa myynnissä olevia valmisteita oli yhdeksän kpl. Näistä neljällä valmisteella oli ollut myyntilupa aiemmin, mutta se oli vanhentunut, eikä valmisteille ollut haettu uutta lupaa. Ilman lupaa myynnissä olevat hyönteiskarkotteet poistettiin markkinoilta.

Tukes osallistui myös biosideja koskevaan EU-hankkeeseen, jossa osallistujamaat valvoivat yhteensä yli 3500 valmistetta vuosina 2022–2023. 18 prosentissa valvotuista tuotteista oli merkittäviä puutteita ja 19 prosentissa lieviä puutteita. Puutteet koskivat esim. virheellistä markkinointia tai valmisteilla ei ollut lupia. Projektista on julkaistu loppuraportti ECHAn verkkosivuilla

Kasvinsuojeluaineista ei löytynyt kemiallisia puutteita  

Tukes käsitteli viime vuonna yhteensä 34 kasvinsuojeluaineisiin liittyvää valvontatapausta. Kasvinsuojeluainevalmisteista hankittiin näytteitä maahantuojien varastoista ja myyntipaikoista eri puolilta Suomea. Valmisteille teetettiin kemiallisia analyysejä akkreditoidussa testauslaboratoriossa ja lisäksi tarkistettiin valmisteiden päällysmerkintöjä. Kemiallisten analyysien osalta kaikki testautetut valmisteet (17 kpl) täyttivät vaatimukset. Noin neljäsosassa havaittiin vähäisiä merkintäpuutteita. Vastuuyritykset korjasivat puutteet Tukesin yhteydenoton jälkeen. 

Koruista löytyi lyijyä, kadmiumia ja vääriä leimoja 

Tukes teki noin 200 valvonta- ja neuvontakäyntiä jalometallituotteita ja metallikoruja myyviin liikkeisiin. Valvonnassa tuotteista löytyi kemiallisia riskejä, kuten liian suuria lyijy- tai kadmiumpitoisuuksia. Useita tuotteita markkinoitiin virheellisesti kulta- tai hopeatuotteina, vaikka ne olivat vain kullan tai hopean värisiä. Tukes velvoitti yrityksiä poistamaan markkinoilta 11 jalometallituotetta tai metallikorua liian suurten lyijy- tai kadmiumpitoisuuksien tai virheellisten leimojen vuoksi. Tarkempia tietoja markkinoilta poistetuista koruista löytyy Vaaralliset tuotteet -rekisteristä ja tiedotteesta Jalometallituotteista löytyi puutteita Tukesin valvonnassa

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Anna Vuori (Kosmetiikka ja tatuointivärit), p. 029 5052 035
Ylitarkastaja Sanna Vartiainen (tekstiilit), p. 029 5052 096
Ylitarkastaja Jussi Ollikka (biosidit, esim. hyönteiskarkotteet, kasvinsuojeluaineet), p. 029 5052 086
Ylitarkastaja Anneli Pärnänen (jalometallituotteet), p. 029 5052 637
sähköpostit: [email protected]

Linkit:
Vaaralliset tuotteet -rekisteri
Vaaralliset tuotteet EU:n Safety Gate-sivustolla
 

 
Sivun alkuun