Hyppää sisältöön

Yli 3400 vaarallista tuotetta ilmoitettiin viime vuonna EU:n Safety Gate -järjestelmään - kosmetiikkailmoitusten määrä lisääntyi merkittävästi

Mediatiedote
Julkaisuajankohta 14.3.2024 15.01
Tiedote

Eurooppalaiseen vaarallisten tuotteiden hälytysjärjestelmään (Safety Gate Rapid Alert System) tehtiin viime vuonna 3412 ilmoitusta EU:n markkinoilta löytyneistä vaaralliseksi todetuista tuotteista. Ilmoitusten kokonaismäärä lisääntyi yli tuhannella edellisvuodesta ja oli suurempi kuin koskaan ennen. Ilmoitusmäärän nousu johtuu suurelta osin kosmetiikkatuotteista tehtyjen ilmoitusten suurella määrällä (yli 1100 kpl). Suomi teki järjestelmään 80 ilmoitusta, jotka koskivat esimerkiksi leluja, sähkölaitteita ja koneita.

Euroopan komissio on julkaissut tänään 14.3.2024 viime vuoden tilastoja koskien vaarallisten tuotteiden hälytysjärjestelmään tehtyjä ilmoituksia ja niihin tehtyjä jatkotoimenpiteitä. Euroopan markkinavalvontaviranomaisilla on lakisääteinen velvoite ilmoittaa Safety Gate -järjestelmään markkinoiltaan löytämänsä vakavan riskin aiheuttavat tuotteet sekä riskin poistamiseksi tehdyt toimenpiteet. 

– Safety Gate -järjestelmän avulla viranomaiset voivat vaihtaa nopeasti tietoja vaarallisista tuotteista, jotta ne voitaisiin tehokkaasti poistaa EU:n yhteismarkkinoilta. Tällöin tieto vaarallisesta tuotteesta ei jää vain yhteen maahan, kertoo Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) johtava asiantuntija Reija Sironen.

Kootut tiedot vaarallisista tuotteista julkaistaan myös Safety Gaten julkisilla verkkosivuilla, josta kuluttajat ja yritykset voivat esimerkiksi tarkistaa, onko jokin tietty tuote poistettu markkinoilta toisessa maassa sekä tutkia, millaisia riskejä eri tuoteryhmissä on yleisesti todettu. 

Kosmetiikka viime vuoden ilmoituksissa yleisin tuotekategoria

Kosmetiikka oli ensimmäistä kertaa ilmoituksissa yleisin tuotekategoria, sen osuus oli yli 30 % kaikista viime vuonna järjestelmään tehdyistä ilmoituksista. Useista kosmetiikkatuotteista löytyi kiellettyä ainetta, BMHCA:ta (Butylphenyl Methylpropional), jota kutsutaan myös nimellä Lilial. Lilialin käyttö kosmetiikkatuotteissa on kielletty jo 1.3.2022, koska se on lisääntymiselle haitallinen aine. Kosmetiikkatuotteet eivät saa sisältää syöpävaarallisia, lisääntymiselle haitallisia tai perimää vaurioittavia aineita. Kosmetiikkatuotteista ilmoituksia tekivät etenkin Italia ja Unkari. 

– Vuonna 2023 Suomen markkinoilta löydettiin 11 lilialia sisältävää kosmetiikkatuotetta muiden maiden tekemien Safety Gate -ilmoitusten perusteella. Lilialia löytyi esimerkiksi erilaisista tuoksuista, kuten parfyymeista. Yritykset poistivat nämä tuotteet myynnistä ja jakeluketjuista Tukesin yhteydenoton jälkeen.  Verrattuna Euroopan markkinoihin, Suomen tilanne kosmetiikan osalta on hyvä, kertoo Tukesin ylitarkastaja Anna Vuori.

Kosmetiikan jälkeen yleisimmät tuotekategoriat viime vuoden ilmoituksissa olivat lelut, moottoriajoneuvot ja sähkölaitteet. Yleisimpiä vaarallisista tuotteista aiheutuvia riskejä olivat esimerkiksi kemialliset riskit, ulkoiset vammat ja tukehtuminen. Kemiallisia riskejä löytyi kosmetiikan lisäksi myös esimerkiksi leluista ja koruista. Tukehtumisvaaraa aiheuttivat puolestaan esimerkiksi pienet irtoavat osat leluissa. 

Suomi ilmoitti järjestelmään 80 vaarallista tuotetta  

Suomesta tehtiin Safety Gateen viime vuonna 80 ilmoitusta. Tuotteita valvovat viranomaiset tekevät ilmoituksia esimerkiksi yksittäisten markkinavalvontatapausten ja valvontaprojektien tulosten perusteella. Suurimpina tuoteryhminä Suomen tekemissä ilmoituksissa olivat lelut (24 ilmoitusta), sähkölaitteet (20) sekä koneet ja niiden tarvikkeet (10). Yleisin tuotteista aiheutuva riski Suomen tekemissä ilmoituksissa oli kemiallinen riski, esimerkkeinä leluista löytyneet ftalaatit ja hiuspinneistä liuennut liian suuri nikkelin määrä. Muita yleisiä riskejä Suomen tekemissä ilmoituksissa olivat sähköisku ja tukehtuminen.

EU:n uusi yleinen tuoteturvallisuusasetus tuo muutoksia myös Safety Gateen

Yleinen tuoteturvallisuusasetus (GPSR) tuo uusia toiminnallisuuksia myös Safety Gateen. Jatkossa kuluttajille ja muille asianosaisille tulee esimerkiksi mahdollisuus ilmoittaa Safety Gaten kautta komissiolle tuotteista, jotka voivat aiheuttaa riskin kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle. Komissio tutkii nämä ilmoitukset ja toimittaa tiedot tarvittaessa relevanteille jäsenvaltioille. Yrityksille ja verkkomarkkinapaikkojen tarjoajille tulee myös velvollisuus ilmoittaa vaarallisesta tuotteestaan sekä tuotteen aiheuttamasta onnettomuudesta viranomaisille tarkoitetun Safety Business Gateway -järjestelmän kautta. Asetuksessa määritellään myös mm. viranomaisten määräaikoja vakavan riskin aiheuttavien tuotteiden ilmoitusten ja niihin liittyvien jatkoilmoitusten tekemiselle. 

Yleistä tuoteturvallisuusasetusta aletaan soveltaa 13.12.2024.

Lisätietoja: 

Johtava asiantuntija Reija Sironen (Safety Gate -järjestelmä), p. 029 5052 016 (15.3. eteenpäin) 
Ryhmäpäällikkö Mika Toivonen, p. 029 5052 653 (14.3.) 
Ylitarkastaja Anna Vuori (kosmetiikka), p. 029 5052 035
sähköpostit: [email protected]

Linkit:

Safety Gate -tilastot ja vuosiraportit EU-komission verkkosivuilla

Vaarallisten tuotteiden ilmoitukset Safety Gaten julkisilla verkkosivuilla  

 

 
Sivun alkuun