Markkinavalvonnan yhteyspiste (Fipoint)

Jokaisessa EU-jäsenvaltiossa on markkinavalvonnan yhteyspiste, joka vastaa tietyistä markkinavalvontaan liittyvistä tehtävistä kansallisesti ja EU:ssa. Suomessa yhteyspiste on sijoitettu Tukesiin. Tukesissa yhteyspisteen tehtävä on puolestaan sijoitettu tuoteyksikön Fipoint-ryhmään. Yhteyspisteen tehtävien hoidossa Fipoint toimii puolueettomasti suhteessa kaikkiin markkinavalvontaviranomaisiin ja Tulliin.

Yhteyspiste koordinoi markkinavalvontaan liittyvää viranomaisyhteistyötä ja avustaa markkinavalvontaviranomaisia kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Yhteyspiste vastaa Suomen markkinavalvontaviranomaisten ja Tullin yhteensovitetun kannan valmistelusta ja sen ilmoittamisesta EU:n toimielimille. Yhteensovitettu kanta edustaa kaikkien markkinavalvontaa ja ulkorajavalvontaa kansallisesti tekevien viranomaisten yhteistä näkemystä.

Lisäksi yhteyspisteen tehtäviin kuuluu laatia kansallinen markkinavalvontastrategia yhteistyössä markkinavalvonnan yhteistyöryhmän kanssa sekä ilmoittaa strategiasta komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Yhteyspiste edustaa Suomea tuotteiden vaatimustenmukaisuutta käsittelevässä unionin verkostossa. Lisäksi yhteyspiste edustaa Suomea yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa tuotteiden markkinavalvontaa ja vaatimustenmukaisuutta käsittelevässä komiteassa.

Markkinavalvonnan yhteyspisteen tehtävien lisäksi Fipoint hoitaa Suomessa Safety Gate -yhteyspisteen, komission tieto- ja viestintäjärjestelmän (ICSMS) yhteyspisteen, tuoteyhteyspisteen sekä rakennustuoteyhteyspisteen tehtäviä. 

Fipointiin voi olla yhteydessä osoitteessa fipoint(at)tukes.fi.