Hyppää sisältöön

Blogi: Työvoimapula ei saa vaikuttaa kuluttajapalveluiden asiakasturvallisuuteen

Julkaisuajankohta 2.5.2022 10.29
Uutinen

Monilla palvelualoilla ja myös kuluttajapalveluissa on tällä hetkellä työvoimapulaa ja osaavaa työvoimaa on huonosti saatavilla. Työntekijöiden vaihtuvuus on ollut koronavuosia edeltävää aikaa vilkkaampaa vanhojen työntekijöiden hakeutuessa toisiin työtehtäviin.

Osaavan työvoiman huonon saatavuuden vuoksi palveluntarjoajat joutuvat palkkaamaan aiempaa kokemattomampia työntekijöitä. Työvoimapulaa paikataan myös sijaisilla, osa-aikaisilla työntekijöillä (esim. alaikäiset opiskelijat), alihankkijoilla tai harjoittelijoilla, joille annetaan aiempaa enemmän vastuuta palvelun toteutuksesta. 

Kuluttajapalveluissa työvoimavaltaisia tehtäviä ovat esimerkiksi asiakkaiden opastaminen ja ohjaaminen palvelun turvalliseksi toteuttamiseksi sekä asiakkaiden valvonta. Työvoimapula voi osaltaan lisätä omatoimipalveluita, joissa esimerkiksi vanhemmat valvovat lapsien turvallisuutta eikä henkilökuntaa ole paikalla lainkaan.

Työvoimapula voi näkyä myös siinä, ettei ulkopuolista huolto- tai korjaushenkilökuntaa tai vaikkapa varaosia ole saatavilla riittävästi. Yritykset voivat joutua käyttämään enemmän myös vuokratyövoimaa, jolla ei ole välttämättä osaamista ja kokemusta palvelun turvallisesta toteuttamisesta. Työntekijöille ei myöskään ehdi kertyä kokemuksen tuomaa osaamista - hiljainen tieto ei välity eikä työn tekemisen kautta kertyvää oppimista ehdi tapahtua riittävästi.

Miten palveluntarjoajan pitää huomioida työvoimapula?

 • Sopeuta palvelua kulloisenkin työvoimatilanteen mukaan esim. rajaamalla pois käytöstä vaativampia toimintoja, pienentämällä ryhmäkokoja tai yksinkertaistamalla palvelun sisältöä. Varmista, että palvelu voidaan suorittaa turvallisesti kyseisen päivän työntekijöiden voimin. 
 • Turvallisuusasiakirja on yrityksen turva myös vaikeina aikoina. Päivitä turvallisuusasiakirja ja vaarojen tunnistaminen ajan tasalle ja hyödynnä asiakirjaa työntekijöiden turvallisuusperehdytyksessä. 
 • Huolehdi uusien työntekijöiden perehdytyksestä ja työhönopastuksesta. Anna uusille työntekijöille riittävästi aikaa oppia heille uudet tehtävät. Huolehdi, että kaikki työntekijät tuntevat turvallisuusasiakirjan sisällön. 
 • Anna lisää vastuuta asiakasturvallisuudesta vähitellen ja vasta sitten, kun työntekijän osaamis- ja taitotaso on riittävä. 
 • Huomioi, että osassa palveluita asiakasturvallisuudesta vastaaminen voi olla liian vastuullinen tehtävä nuorelle työntekijälle. Muista työntekijöitä palkatessasi, että alle 18-vuotiaat eivät voi yksinään vastata asiakkaiden turvallisuudesta.
 • Huolehdi, että työntekijöiden ohjeistus palvelun turvallisesta toteutuksesta on ajan tasalla. 
 • Huolehdi riittävästä kertauskoulutuksesta vanhoillekin työntekijöille. Kirjaa koulutussuunnitelma ja pidetyt koulutukset turvallisuusasiakirjaan.
 • Varmista, että paikan päällä on aina riittävät ensiaputaidot omaavia työntekijöitä, jotka osaavat toimia oikein hätätilanteissa.
 • Jos käytät palvelun toteutuksessa alihankkijoita, varmista että heillä on riittävä osaaminen palvelun turvallisuudesta. Voit tarvittaessa pyytää heiltä turvallisuusasiakirjaa tai -suunnitelmaa nähtäväksi.
 • Huomioi ulkomaalaista työvoimaa palkatessasi ja perehdyttäessäsi, että heillä ei välttämättä ole riittävää osaamista ja kokemusta kaikkiin tehtäviin. Tämä korostuu erityisesti sellaisissa ammateissa, joissa paikallistuntemuksella ja sää- ja luonnonolosuhteisiin varautumisella on suuri merkitys, kuten monissa ohjelmapalvelutehtävissä.
 • Huolehdi omasta ja työntekijöidesi jaksamisesta, työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista. Hyvinvoiva yrittäjä ja työyhteisö pystyy huolehtimaan hyvin asiakkaankin turvallisuudesta. 

Kuluttajaturvallisuuslaki edellyttää, että palvelusta ei saa aiheutua vaaraa missään olosuhteissa. Sen vuoksi palveluntarjoajan pitää ottaa työvoimapula huomioon palvelun toteutusta suunniteltaessa ja toteutettava palvelu kaikissa olosuhteissa niin, että asiakkaiden turvallisuus ei vaarannu. Jos mikä tahansa palveluiden asiakasturvallisuudessa askarruttaa, ota yhteyttä meihin!

Kuluttajapalvelut-ryhmä

Lisätietoja
johtava asiantuntija Mervi Murtonen
[email protected], puh. 029 5052 080

Turvallisuustoiminnan itsearviointi
Blogi: Turvallisuusasiakirja on palveluntarjoajan arvopaperi
Videosarja kuluttajapalveluiden turvallisesta järjestämisestä