Hyppää sisältöön

Sähköisistä työkaluista apua kuluttajapalveluiden tarjoajille

2.6.2021 8.56
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on koonnut verkkosivuilleen useita sähköisiä työkaluja kuluttajapalveluiden tarjoajille. Työkalujen tarkoituksena on auttaa kuluttajapalveluiden tarjoajia lainsäädännön vaatimusten täyttämisessä ja palveluiden asiakasturvallisuuden varmistamisessa. Työkalut ja lomakkeet ovat maksuttomia, eivätkä ne vaadi rekisteröitymistä.

Työkaluista tukea lainsäädännön noudattamiseen

Seuraavat työkalut auttavat palveluntarjoajaa lainsäädännön noudattamisessa: 

  1. Turvallisuustoiminnan itsearviointityökalu on 12 kysymystä sisältävä kooste kuluttajaturvallisuuslain vaatimuksista palveluntarjoajille. Itsearviointityökalun avulla palveluntarjoaja voi tutustua lainsäädännön vaatimuksiin ja arvioida oman toimintansa nykytilaa. Itsearviointityökalun avulla on helppo myös valmistautua Tukesin tarkastuksiin etukäteen. 
  2. Turvallisuusasiakirjan asiakirjapohja auttaa palveluntarjoajia alkuun turvallisuusasiakirjan laatimisessa. Asiakirja on Word-tiedosto, johon on valmiiksi listattu turvallisuusasiakirjalta vaadittava sisältö. Lisäksi asiakirjapohjassa on kysymyksiä, jotka auttavat kohdentamaan turvallisuusasiakirjan juuri kyseisen palvelun kannalta olennaisimpiin asioihin. Turvallisuusasiakirja pitää lähettää Tukesiin vain pyydettäessä, eikä Tukes tallenna turvallisuusasiakirjoja verkkosivujen kautta.
  3. Vaarojen tunnistamisen lomakkeet sisältävät avainsanaluettelon ja lomakepohjan vaarojen kirjaamiseksi. Vaarojen kattava tunnistaminen on kaiken turvallisuustyön perusta, ja lomakkeiden tarkoituksena on parantaa vaarojen tunnistamisen tarkkuutta ja laajuutta kaikissa palveluissa. 
  4. Rantavalvontatyökalu auttaa uimarantojen ylläpitäjiä arvioimaan rantavalvonnan tarvetta uimarannoilla. Työkalun kysymyksiin on koottu uimarantojen vaaratekijöitä, joten sitä voi käyttää tukena myös uimarantojen vaarojen tunnistamisessa ja turvallisuusasiakirjan laatimisessa. 

Sähköiset asiointikanavat helpottavat tiedonvaihtoa

Palveluntarjoajien ja Tukesin välistä tiedonvaihtoa helpottavat lisäksi seuraavat sähköiset asiointikanavat:

  • Sähköisen ilmoituslomakkeen avulla sekä palveluntarjoajat että kuluttajat voivat tehdä Tukesiin ilmoituksen palvelussa tapahtuneista onnettomuuksista tai läheltä piti -tilanteista. Kuluttajapalveluita koskevat lomakkeen kohdat Palveluntarjoajan oma-aloitteinen ilmoitus ja kuluttajien käyttöön tarkoitettu Vaarallinen palvelu -ilmoitus. Täytetyn lomakkeen voi tallentaa omaan käyttöön pdf-muodossa, mikä helpottaa myös palveluntarjoajan omaa onnettomuuskirjanpitoa. Ilmoitus ohjaa tapauksen tiedot suoraan Tukesin tietokantaan, mikä nopeuttaa asian käsittelyä. Lomakkeella voi tehdä ilmoituksen myös lievistä palvelun turvallisuuspuutteista. 
  • Kysymys- ja palautekanava on oikea paikka lähettää yleisiä kysymyksiä tai antaa palautetta Tukesin asiantuntijoille. 
  • Suora yhteys Tukesin asiantuntijoihin löytyy helpoimmin verkkosivujen henkilöhaun kautta (hae esim. kuluttajapalvelut-ryhmää).

Monissa asioissa kuluttajapalvelun tarjoaja pystyy noudattamaan lainsäädännön velvoitteita olematta kertaakaan yhteydessä Tukesiin. Esimerkiksi uudesta palvelusta ei tarvitse etukäteen ilmoittaa, ja turvallisuusasiakirjan tai vaarojen tunnistamisen voi tehdä myös muulla tavoin kuin edellä mainituilla lomakkeilla.

On kuitenkin myös osa-alueita, joissa palveluntarjoajan on lain mukaan pakko olla Tukesiin yhteydessä. Esimerkiksi kun palvelussa tapahtuu asiakkaalle vakava onnettomuus tai läheltä piti -tilanne, palveluntarjoajalla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa siitä Tukesiin ja tehdä yhteistyötä asian selvittämiseksi.

Lisätietoja:
johtava asiantuntija Mervi Murtonen, puh. 029 505 2080
ylitarkastaja Petteri Mustonen, puh. 029 505 2099
[email protected]