Varmista turvallinen palvelun keskeyttäminen ja lopettaminen

Estä tai keskeytä palvelu tai sen osa, jos jään kantavuus ei ole riittävä tai palvelusta aiheutuu muuta vaaraa asiakkaille. Tarvittaessa keskeytyspäätös tulee tehdä nopeastikin, myös kesken kauden. Kun olosuhteet muuttuvat vaarallisiksi ja palvelua ei enää turvallisesti pysty toteuttamaan, palvelu tulee lopettaa. Palvelun sulkemisesta vastaa aina palveluntarjoaja. 

Sulkupäätöksestä ja ylläpidon lopettamisesta tiedottaminen on tärkeää. Tiedottamisessa voi hyödyntää esimerkiksi verkkosivuja, sosiaalista mediaa, radiota, paikallislehteä ja muita medioita. Sijoita lisäksi ilmoitus palvelun sulkemisesta jäälle meneville reiteille.  

Jos jäällä järjestettävissä tapahtumissa turvallisuudesta ei voida varmistua ennen tapahtuman alkua, on tapahtuma peruttava ja siitä on tiedotettava osallistujia. 

Tee kauden jälkeen yhteenveto jääturvallisuudesta. Kirjaa ylös havaitsemiasi poikkeamia jään paksuudessa ja laadussa tai ja merkitse muistiin myös erityisen vaarallisia kohtia jäässä. Kirjaa ylös huomioita asiakkaiden käyttäytymisestä ja turvallisuusviestinnän onnistumisesta. Tarkista onnettomuuskirjanpito: mitä läheltä piti -tilanteita tai onnettomuuksia on tapahtunut, ja miten niitä voi välttää seuraavalla kaudella. Mieti kauden lopuksi, mitä kaudesta opittiin ja miten turvallisuutta voisi parantaa. Kirjaa tuoreeltaan ideat ylös seuraavaa kautta varten.

Huomio! Jäärata suljettu.

Lisämateriaalia ja hyviä käytäntöjä palveluiden järjestämiseen

Järviwiki: Erilaiset jäätyypit

Yle Areena: Jään paksuuden mittaus

Ympäristö.fi: Jään paksuusmittaukset

Onnistunut jäärata ja palvelukokemus. Retkijääradan rakentaminen, ylläpito, kustannukset ja kehittäminen sekä asiakasmarkkinointi

Viisaasti vesillä: Hypotermia

Terveyskirjasto: Hypotermia (ruumiinlämmön lasku)