Ohjaa asiakasta toimimaan turvallisesti jäällä

Jaa palvelun käyttäjille ajantasaista ja mitattua tietoa jään kestävyydestä. Seuraa myös paikallisten viranomaisten jääturvallisuustiedotteita ja välitä niitä tarvittaessa asiakkaille. 

Merkitse palvelussa käytettävä jääalue riittävän selkeästi. Ohjaa asiakkaat liikkumaan jäälle ja sieltä pois turvallisia reittejä pitkin. Varmista kartan, opasteiden, merkintöjen, keppien, aitojen ja muiden keinojen avulla, että asiakkaat pysyvät turvalliseksi varmistetulla alueella. Kun jäällä liikutaan vauhdilla esimerkiksi retkiluistimilla tai potkukelkoilla, olosuhteet voi muuttua yllättäen jään paksuuden osalta. Varmista, että asiakkaat eivät vahingossa eksy pois turvalliseksi varmistetulta jääalueelta. 

Asiakkaille annettava opastus on suunniteltava ja toteutettava palvelun luonteen ja riskitason mukaan. Seuraa palvelun käyttöä ja vaarallisia toimintatapoja ja puutu poikkeamiin ajoissa. Lisää viestintää tai opastusta esim. silloin, kun jään kantavuus heikkenee merkittävästi tai jos asiakkaita tulee alueelle tai reiteille vaarallisten jääalueiden yli. Palvelun asiakkaita tai tapahtuman osallistujia on suositeltavaa opastaa varautumaan jääturvallisuuteen myös itse. Esimerkiksi naskalit ovat kaikkien jäällä liikkujien vakiovaruste.

Retkiluistelu: Luistelukausi voi kestää lokakuusta pitkälle kevääseen, ja jääolosuhteet voivat kauden aikana vaihdella paljon. Tiedota jäätilanteesta useilla eri kanavilla ja seuraa palvelun käyttöä: Mistä asiakkaat tulevat radalle ja mitkä ovat parhaat tavat ja paikat jääturvallisuudesta tiedottamiseen. Arvioi asiakkailta edellytettävä taitotaso ja anna ohjeita sen mukaisesti: pidemmille retkille ja haastaviin olosuhteisiin tarvitaan hyvä peruskunto ja luistelutaito. Luonnonjäällä turvallisuusasiat ja luistelijan omat varusteet ovat tärkeitä. Jäänaskalit ja reppu, jossa on ilmatiiviissä pussissa varavaatteita, jääsauva ja heittoköysi kuuluvat retkivarusteisiin. 
Pilkkikilpailu: Osallistujia kannattaa ohjata ottamaan mukaansa omat naskalit ja liikkumaan jäällä yhdessä kaverin kanssa. Yleisötapahtumissa sekä osallistujille että katsojille puolestaan kannattaa korostaa turvavälien merkitystä.

Reittien sisääntuloreiteille tulee laittaa kyltit, joissa on reitin perustiedot ja tiedot ylläpitäjästä sekä ohjeet avun hälyttämiseksi – erityisesti osoitetieto tai koordinaatit pelastusajoneuvojen ohjaamiseksi paikalle.

Esimerkki jäällä olevasta infotaulusta, selkeä ja näkyvällä paikalla: paikan nimi, osoite, huollon yhteystiedot, turvallisuusohjeet, hätänumero ja ajankohtaistiedotukset.

Jään kunnosta kannattaa tiedottaa palvelun käyttäjille monilla kanavilla, esimerkiksi nettisivujen ja sosiaalisen median, radion tai paikallislehden kautta.

Viesti jään kunnosta ja jäällä liikkumisen turvallisuudesta aktiivisesti. 

Palveluntarjoaja ei voi vapautua huolellisuusvelvollisuudestaan ilmoittamalla, että asiakas osallistuu palveluun omalla vastuulla. Esimerkiksi retkiluisteluradan vieressä oleva kyltti ”Jokainen retkiluisteluradan asiakas käyttää rataa omalla vastuullaan!” ei ole riittävä keino palvelun turvallisuuden varmistamiseksi. Palveluntarjoajan tehtävänä on huolehtia siitä, että palvelu on koko sen käyttöajan asiakkaalle turvallinen. 

Asiakkaan tehtävänä on noudattaa palveluntarjoajalta ja oppailta saamiaan ohjeita ja vastavuoroisesti ilmoittaa havaitsemistaan vaaranpaikoista ja esimerkiksi jäätilanteen muutoksista palveluntarjoajalle. Kerro asiakkaille selkeästi, millä tavalla he voivat ilmoittaa havainnoistaan

Jäällä järjestettävä toiminta houkuttelee paikalle kiinnostuneita, vaikka palvelu ei olisi vielä valmis eikä yleisölle avoinna. Tämä kannattaa huomioida myös viestinnässä. Ilmoita palvelun tai tapahtuman aukioloajat selkeästi. Huomioi viestinnässä myös ne ajankohdat, jolloin asiakkaiden pääsy jääalueelle on kielletty, esim. reittien huollon tai tapahtuman rakentamisen vuoksi.