Varaudu jäistä pelastamiseen ja hypotermiaan

Palveluntarjoajan on perehdytettävä jäällä työskentelevät henkilöt jääturvallisuuteen. Jäällä työskentelevillä täytyy olla riittävät tiedot ja osaaminen omasta pelastautumisesta, toisten pelastamisesta ja ensiavusta. Jäällä työskentelevän on myös hyvä tunnistaa kylmäshokki ja sen seuraukset sekä hypotermia ja sen ensiapu.

Suunnittele, miten toimitaan, jos joku putoaa jäihin. Kirjaa toimintatavat ja kuvaus pelastusvalmiudesta turvallisuusasiakirjaan. Varaa palvelun toteutuspaikalle apuvälineitä pelastamisen helpottamiseksi ja ohjeet avun hälyttämiseksi. Varmista etukäteen, mikä on turvallisin ja nopein pelastustie ja mikä on pelastusajoneuvoille annettava pelastuspisteen osoite. Ota tarvittaessa yhteyttä pelastusviranomaisiin jo palvelun suunnitteluvaiheessa pelastuspisteiden määrittämiseksi. Suunnittele etukäteen, miten toimitaan, jos lisäavun tuleminen kestää kauan (esim. miten saadaan jäihin pudonnut henkilö lämpimäksi). Huomioi pelastussuunnitelmassa myös pelastajien ja tilannetta seuraavien muiden asiakkaiden turvallisuus.

Harjoitelkaa jäistä pelastautumista ja jäihin pudonneen henkilön pelastamista etukäteen. Jäällä käytettävien työkoneiden olisi hyvä olla hytittömiä, ovettomia tai kattoluukullisia. Myös työkoneista poistumista on harjoiteltava. 

Seuraavat varusteet auttavat pelastamista: 

  • pelastuspuku eli kuivapuku, joka pitää kuivana
  • jäänaskalit kaulalla käyttövalmiina (+pilli)
  • heittoliina, keppejä tai muita pitkiä apuvälineitä jäihin putoamisen varalta.