Palovaaraa aiheuttavat kuluttajatuotteet

Palovaaraa aiheuttavat kuluttajatuotteet ovat turvallisia vain, kun niitä käytetään niille soveltuvissa käyttökohteissa ja käyttöohjeiden mukaan. Käyttöohjeiden vastainen käyttö aiheuttaa aina kohonneen tulipalon/palovamman riskin. Palovaaraa aiheuttavia tuotteita ovat esimerkiksi kynttilät, ulkotulet, hormittomat takat ja lentävät lyhdyt. Mieti paloturvallisuutta jo ostotilanteessa ja käytä tuotteita käyttöohjeiden mukaisesti.

Kynttilätuotteet

Ihminen sytyttää kynttilää tulitikulla.

Kynttilälyhty

 • Hyvä lyhty on tarpeeksi suuri.
 • Matalat ja ylhäältä avoimet lyhdyt ovat turvallisempia kuin pienet ja suljetut lyhdyt.
 • Suljetussa ja liian pienessä lyhdyssä lämpö voi nousta niin korkeaksi, että syttyy allaspalo.
 • Käytännön testeissä on todettu, että lyhdyn palotilan on oltava vähintään noin litran kokoinen.
 • Lyhdyssä saa polttaa vain ohjeen mukaista ja lyhtyyn sopivan kokoista kynttilää.

Kynttilänjalat, mansetit ja koristeet

 • Hyvä kynttilänjalka on tukeva ja valmistettu palamattomasta materiaalista.
 • Puisessa kynttilänjalassa on kynttiläpesän oltava palamatonta materiaalia. 
 • Mansetit ja koristeet ovat vaarallisia, jos niitä ei ole tehty palamattomista materiaaleista.
 • Jos käytät mansetteja, muista sammuttaa kynttilä ajoissa. Älä polta sitä loppuun asti.

Lämpökynttilät

 • Polta lämpökynttilää vain palamattomalla alustalla!
 • Asetelmissa lämpökynttilöiden väliin kannattaa jättää vähintään 5 cm tilaa, koska muuten ne kuumentavat toisiaan ja lämpö voi nousta vaarallisen korkeaksi.
 • Älä liikuttele lämpökynttilää sen palaessa äläkä jätä siihen tulitikkua. Jos lämpökynttilää liikuttelee tai siihen jättää tulitikun, koko sula massa voi syttyä palamaan.

Geelikynttilät ja tee-se-itse-kynttilämassat

Geelikynttilä on kiinni lasiastiassa. Riskinä on ylikuumeneminen, allaspalo ja lasisen lyhdyn rikkoutuminen. Astian riittävän suuri pinta-ala ja riittävän paksut seinämät vähentävät riskejä. Ohuesta lasista valmistetut, korkeajalkaiset, samppanjalasia muistuttavat geelikynttilät voivat olla vaarallisia.     

Jos valmistat kynttilöitä itse geeli- tai kynttilämassoista, varmista, että saat pakkauksen mukana käyttöohjeet.

Ulkotulet ja roihut

 • Ulkotulia ei saa polttaa parvekkeella, kuistilla tai katoksen alla, ettei tuli vahingossa tartu ympäristöön. 
 • Ulkotulta saa polttaa vain palamattomassa astiassa tai telineessä tai asetettuna tukevasti lumihankeen tai hiekkaan niin, ettei tuuli kuljeta keventynyttä astiaa esimerkiksi pensaisiin tai muualle palavien materiaalien luo.
 • Ulkotulet kannattaa sijoittaa vähintään 1–3 metrin etäisyydelle aidasta tai muista rakenteista ja kulkuteistä.
 • Jätkänkynttilät on sijoitettava etäämmälle, jopa kymmenen metrin päähän rakennuksista. 
 • Ulkotulia on valvottava.
 • Jos alkaa sataa, tuli kannattaa sammuttaa, sillä sateessa tulikuuma massa voi roiskua.
 • Jos siirrät ulkotulta, sammuta se ensin.

Ulkokäyttöön tarkoitetut hauta-, öljy- ja puutarhakynttilät

 • Ulkokäyttöön tarkoitettuja kynttilöitä ei saa käyttää sisätiloissa eikä parvekkeella!
 • Polta kynttilää ulkonakin vain palamattomalla alustalla!
 • Varo koskemasta kynttilän metallikantta – se voi polttaa!
 • Älä laita tulitikkua hautakynttilän sisään, sillä se voi edesauttaa allaspalon syttymistä.

Sisäkäyttöön tarkoitetut öljylyhdyt ja -lamput

 • Käyttöohjeessa pitää lukea, mitä öljyä lyhdyssä tai lampussa saa polttaa. 
 • Jos lyhty tai lamppu myydään sydänlanka irrallaan, ohjeista pitää löytyä tieto, kuinka lanka kiinnitetään oikein.
 • Lamppuöljyt ovat vaarallisia kemikaaleja, ja niiden luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta on tarkemmin määrätty kemikaalilainsäädännössä. Lamppuöljyt ovat vaarallisia nieltynä. 
 • Jos öljylyhty tai -lamppu kaatuu ja ympäristö syttyy tuleen, tulipalo on ehdottomasti sammutettava tukahduttamalla. Vedellä sammuttaminen on vaarallista.

Sytyttimet ja tulitikut

EU:n alueella tapahtuu vuosittain arviolta 1500–1900 tapaturmaa ja 34–40 kuolemaan johtanutta onnettomuutta, jotka johtuvat savukkeensytyttimillä leikkivien lasten aiheuttamista tulipaloista. Lapsiturvallisena pidetään savukkeensytytintä, joka on muotoiltu ja valmistettu niin, ettei alle 4-vuotias lapsi tavallisissa tai kohtuudella ennakoitavissa käyttöolosuhteissa pysty käyttämään sitä.

Myös lapsiin vetoavat, muita esineitä muistuttavat savukkeensytyttimet ovat kiellettyjä. Tällaisia ovat muun muassa sytyttimet, jotka muotoilultaan muistuttavat:

 • piirroshahmoja
 • leluja
 • ampuma-aseita
 • kelloja
 • puhelimia
 • soittimia
 • ajoneuvoja
 • ihmiskehoa tai sen osia
 • eläimiä
 • elintarvikkeita tai juomapakkauksia, tai
 • jotka soivat
 • joissa on vilkkuvia valoja
 • liikkuvia esineitä taikka muita tehosteita.


Tulitikut

Tulitikku ihmisen kädessä takkapuiden edessä.

Kuluttajilta tulleen palautteen mukaan tulitikut muun muassa syttyvät huonosti ja katkeilevat sytytettäessä. Myös tikkujen rikkipäät ovat irtoilleet palavina, jolloin kuluttajille tai heidän omaisuudelleen on voinut aiheutua vahinkoa. Maahantuojien ja viranomaisten testeissä ei ole kuitenkaan tullut esille merkittäviä turvallisuuspuutteita, vaan tikut ovat täyttäneet niille asetetut turvallisuusvaatimukset.

Tulitikkujen maahantuojat, valmistuttajat ja myyjät vastaavat siitä, että tulitikut täyttävät niille asetetut turvallisuusvaatimukset ja että tikuista ei aiheudu vaaraa kuluttajien turvallisuudelle. Tulitikkurasioissa on oltava myös kaikki turvallisuuden kannalta tarpeelliset merkinnät suomeksi ja ruotsiksi, muun muassa ohjeistus pitää tulitikut pienten lasten ulottumattomissa.

Kuluttajat voivat itse vaikuttaa tulitikkujen turvallisuuteen sytyttämällä ne oikein. Oikeaoppinen tapa on raapaista tikku kevyellä otteella itsestä poispäin – ei rajulla otteella tulitikkua askiin iskien.

Tikut on säilytettävä lasten ulottumattomissa ja kuivassa paikassa sisätiloissa. Luonnonpuu reagoi herkästi kosteuden vaihteluihin ja siksi suuret lämpötilavaihtelut voivat vaikuttaa tulitikkujen ominaisuuksiin.
 

Kertakäyttögrillit

Kertakäyttögrillien käyttö on yleistynyt niiden pienen koon, helppokäyttöisyyden ja edullisen hinnan takia. Grilleistä syntyy hankalasti hävitettävää jätettä, ja niihin liittyy vakava tulipalon ja palovammojen vaara. Tulipalon vaaraa lisää kuiva maasto.

Tärkein kertakäyttögrillien turvallisuuteen vaikuttava tekijä on grillaaja itse.

Ohjeita kertakäyttögrillin turvalliseen käyttöön:

 • Tutustu kertakäyttögrillin mukana tuleviin käyttöohjeisiin ja noudata niitä.
 • Älä käytä grilliä sisätiloissa!  
 • Kertakäyttögrilliä saa käyttää vain palamattomalla alustalla. Grillin pohja kuumenee huomattavasti aiheuttaen palovaaran.
 • Käytä aina grillin mukana tulevaa jalustaa. Jalusta asennetaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Grillin pohjan on oltava irti alustasta (maasta) useita senttimetrejä.
 • Kertakäyttögrilli kuumenee voimakkaasti. Älä liikuta grilliä käytön aikana. 
 • Grilliä on valvottava, kunnes se on jäähtynyt kunnolla niin, ettei lapset ja kotieläimet pääse koskettelemaan tulikuumaa grilliä eikä grilliin lennä esimerkiksi tuulen mukana palavaa materiaalia.
 • Varmista grillin sammuminen kaatamalla runsaasti vettä tai hiekkaa sen päälle niin, että grillihiilet peittyvät kokonaan.
 • Laita kertakäyttögrilli roska-astiaan vasta, kun olet varmistunut, että grillin sisältö on täysin jäähtynyt. Jäähtyminen kestää useita tunteja.  

Jos yleisötilaisuuden järjestäjä on varannut metallisen keräysastian käytettyjen kertakäyttögrillien keräämiseksi, toimita grilli käytön jälkeen astiaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Jäähdytä grilli ennen sen kuljettamista keräysastiaan tulipalojen välttämiseksi. Yleisötilaisuuksissa on hyvä varata tätä varten vettä esimerkiksi kastelukannuissa.

Kertakäyttögrillien käyttöä on rajoitettu 1.7.2011 voimaan tulleella pelastuslailla. Siinä kertakäyttögrilli luokitellaan avotuleksi, eikä sitä saa käyttää kunnan maalla tai toisten omistamalla maalla ilman maanomistajan lupaa.
 

Hormittomat takat

Hormittomien takkojen (ns. sisustus-, design-, bio- ja kevyttakat) on täytettävä kuluttajaturvallisuuslain yleiset turvallisuusvaatimukset, eli niiden käytöstä ei saa aiheutua vaaraa kuluttajien terveydelle tai omaisuudelle.

Hormittomien takkojen valmistaja, maahantuoja ja myyjä vastaavat siitä, että tuote on turvallinen ja että siinä on varoitusmerkinnät ja asianmukaiset asennus- ja käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi sekä turvallista asentamista helpottavat havainnolliset kuvat, erityisesti seinään kiinnitettävissä malleissa. Takka on asennettava ohjeiden mukaan sille soveltuvaan paikkaan. Takkaa valvotaan käytön aikana, ja erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että takka sammutetaan oikealla tavalla.

Asennus

 • Sijoita takka aina riittävän kauaksi palavista materiaaleista, kuten verhoista ja muista sisustustekstiileistä.
 • Takan päälle ei saa sijoittaa palavia materiaaleja.
 • Takan asentamisessa huoneistoon on noudatettava annettuja ohjeita huonetilan vähimmäispinta-alasta (m²) tai tilavuudesta (m³).
 • Takan asennuksen yhteydessä takan taakse tulee sijoittaa riittävän suurikokoinen palosuojalevy, ellei seinän rakennusmateriaali ole jo ennestään palamatonta materiaalia. Tämä koskee myös niin sanottuja lattiamalleja.

Polttoaine

 • Käytä hormittoman takan polttoaineena vain tähän tarkoitukseen soveltuvaa polttoainetta.
 • Noudata polttoaineen säilyttämisestä ja käytöstä annettuja ohjeita. Riittävän tarkat ohjeet tulee löytyä sekä käyttöohjeesta että polttoaineen säilyttämiseksi tarkoitetusta säilytysastiasta.
 • Asuinhuoneistossa saa säilyttää enimmillään 25 litraa herkästi syttyvää ainetta.
 • Bioetanoli on herkästi syttyvää ainetta, ja se tulee säilyttää paloturvallisessa paikassa.

Takan käyttö

 • Takkaa ei saa jättää valvomatta käytön aikana.
 • Vahdi, etteivät lapset ja kotieläimet pääse koskemaan takkaa.
 • Tulen sammuttamiseen ei saa käyttää vettä tai muuta nestettä roiskumisvaaran vuoksi.
 • Käytä takan sammuttamiseen tähän tarkoitukseen suunniteltua liekinsammutinta.
 • Takkaan ei saa laittaa mitään muuta palavaa materiaalia kuin polttoainetta.
 • Pidä alkusammutusvälinettä takan lähellä.
 • Tuuleta huoneisto huolellisesti takan käytön jälkeen.

Lattialle sijoitettavan hormittoman takan on oltava riittävän tukeva niin, ettei se kaadu esimerkiksi tönäisyn tai törmäyksen voimasta. Tämä voidaan varmistaa varustamalla takka tarvikkeilla, joilla se voidaan kiinnittää tukevasti seinään tai lattiaan.

 

Lentävät lyhdyt

Lentävät lyhdyt ovat vapaasti tuulen mukana liikkuvia lyhtyjä, joissa poltetaan kynttilää tai vastaavaa. Ne aiheuttavat vapaasti lentäessään vakavan tulipalon vaaran, koska on lähes mahdotonta varmistaa, ettei lyhty joudu kosketuksiin palavien materiaalien kanssa. Lyhty voi kevyen rakenteensa johdosta kulkeutua tuulen ja ilmavirtausten mukana esimerkiksi rakennuksiin tai puihin. Tällaisten lentävien lyhtyjen, joissa on avotuli, katsotaan olevan kuluttajaturvallisuuslain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla vaarallisia. Vaarallisia lentäviä lyhtyjä ei saa saattaa markkinoille.

 

Vältä tulipalo

Tulipalo on helpompi ehkäistä kuin sammuttaa!

 • Muista, että viimeinen sammuttaa aina kynttilät. Sammuta siis kynttilät aina, kun poistut huoneesta.
 • Pidä tulitikut ja tuikut pois lasten ulottuvilta.
 • Älä jätä lasta tai lemmikkieläintä hetkeksikään yksin palavan kynttilän kanssa.
 • Varoita lapsia kynttilä- ja tulitikkuleikkien seurauksista. 
 • Tarkista palovaroittimesi toimintakunto kuukausittain testinapista painamalla. Vain palovaroitin, jossa on toimiva paristo, hälyttää.
 • Palovaroitin on pakollinen, ja sen oikea paikka on katossa.
 • Varaudu sammuttamaan! Pidä aina sammutuspeite tai käsisammutin käden ulottuvilla.
 • Hätätilassa voit myös sammuttaa paksulla huovalla tai matolla.
 • Mieti etukäteen, miten ja millä sammutat tulipalon.
 • Mieti ennalta, miten toimit tulipalotilanteessa ja mitä kautta pelastaudut.
 • Opeta myös lapsille, miten tulipalon sattuessa tulee toimia.
 • Ilmoita tulipalosta hätänumeroon 112.

Jos tulipalo syttyy,

 • pelasta vaarassa olevat
 • sammuta palon alku, jos voit
 • poistu huoneistosta, sulje ovet perässäsi ja varoita muita
 • jos huoneessa on savua, ryömi, sillä lattianrajassa savua on vähemmän
 • mene ulos rappuja pitkin
 • älä käytä hissiä, sillä voit jäädä loukkuun
 • soita hätänumeroon 112 – vasta turvallisesta paikasta
 • opasta palokunta paikalle ja järjestä sille esteetön reitti 
 • mene etukäteen sovitulle kokoontumispaikalle. 

Lisätietoja:

Jos epäilet, että ostamasi palovaaraa aiheuttava tuote on vaarallinen tai turvallisuudeltaan puutteellinen, voit ottaa yhteyttä Tukesiin.