Lomakkeet

Tukesin lomakkeet toimialoittain löytyvät vasemman reunan linkeistä. Lomakkeet ovat joko pdf-, word- tai excel-muotoisia. Voit kopioida lomakkeen omalle koneellesi ja täyttää sen sähköisesti tai tulostaa ja täyttää käsin. Lähetä täytetty lomake tarvittavine liitteineen osoitteeseen:

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
PL 66
00521 HELSINKI