Hyväksytyt liikkeet

Toimita lomake ensisijaisesti sähköpostitse [email protected], ellei lomakkeessa ole muuta ohjeistusta.

 

Kaasu-, öljylämmityslaitteistojen asennusliikkeet ja öljysäiliöiden tarkastusliikkeet

Lomakkeen nimi Kuvaus Linkki Liitteet/ohjeet
Hakemus hyväksytyksi liikkeeksi Lomakkeella kaasu- ja öljylämmityslaitteistojen ja muovisten maakaasuputkistojen asennusliikkeet sekä öljysäiliöiden tarkastusliikkeet hakevat hyväksytyksi liikkeeksi. Hakemus hyväksytyksi liikkeeksi