Kasvinsuojeluaineet

Lomakkeen nimi Kuvaus Linkki Liitteet ja/tai ohjeet

Kasvinsuojeluaineen hyväksyminen, hakemuslomake

Lomakkeella haetaan hyväksymistä kasvinsuojeluaineelle.

Kasvinsuojeluaineen hyväksyminen, hakemuslomake

Liite 1. Completeness check for the authorisation of a plant protection product, chemical preparation

Liite 2. Summary of good agricultural practice for pesticide use in Finland

Liite 3. Reference list of supplied studies

Lomake tulevasta vyöhykehakemuksesta ilmoittamista varten(englanninkielinen)

 

Lomake tulevasta vyöhykehakemuksesta ilmoittamista varten

 

Hyväksytyn kasvinsuojeluaineen muutokset tai poisto sekä minor use -hakemus

Lomakkeella haetaan hyväksytyn kasvinsuojeluaineen muutoksia tai poistoa rekisteristä.

Hyväksytyn kasvinsuojeluaineen muutokset tai poisto sekä minor use -hakemus

Minor use -hakumenettelyohje

Rinnakkaisvalmisteen hyväksyminen, hakemuslomake

Lomakkeella haetaan rinnakkaisvalmisteen hyväksymistä.

Rinnakkaisvalmisteen hyväksyminen, hakemuslomake

Rinnakkaisvalmisteen luvan hakemismenettely

Koetoimintalupa sekä kasvinsuojeluaineiden biologista tehokkuutta ja käyttökelpoisuutta testaavan laitoksen hyväksyminen (GEP)

Lomakkeella haetaan koetoimintalupaa.

Koetoimintalupa sekä kasvinsuojeluaineiden biologista tehokkuutta ja käyttökelpoisuutta testaavan laitoksen hyväksyminen (GEP)

Koetoimintaluvan hakemismenettely

Ilmoitus valmisteen luokituksesta ja merkinnöistä (CLP)

Lomakkeella ilmoitetaan valmisteen CLP:n mukaisesta luokituksesta ja merkinnöistä.

Ilmoitus valmisteen luokituksesta ja merkinnöistä (CLP)

 

Kasvinsuojeluainekouluttajaksi ja tutkinnon järjestäjäksi haku

Lomakkeella haetaan kasvinsuojelukouluttajaksi tai kasvinsuojelututkinnon järjestäjäksi.

Kasvinsuojeluainekouluttajaksi ja tutkinnon järjestäjäksi haku

 

Uusintaluvan haku kasvinsuojelukouluttajaksi ja tutkinnonjärjestäjäksi

 

Uusintaluvan haku kasvinsuojelukouluttajaksi ja tutkinnonjärjestäjäksi

 

Ruiskuntestaajaksi haku

Lomakkeella haetaan kasvinsuojeluaineiden ruiskuntestaajaksi.

Ruiskuntestaajaksi haku

 

Markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrätietojen ilmoittaminen

Lomakkeella ilmoitetaan markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrätiedot.

Markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrätietojen ilmoittaminen (xls)