Tuotteet ja palvelut

Lomakkeen nimi Kuvaus Linkki Liitteet ja/tai ohjeet
Ilmoitus vaarallisesta tai puutteellisesta tuotteesta ja vaarallisesta palvelusta Tällä lomakkeella voit ilmoittaa vaarallisesta tai puutteellisesta tuotteesta, rakennustuotteesta tai palvelusta. Ilmoituslomake (Markkinavalvontarekisteri)  

Talouden toimijan ilmoitus/selvitys vaarallisesta tavarasta

 

Talouden toimijan ilmoitus/selvitys vaarallisesta tavarasta

 

Terveysalan ammattilaisen tai loppukäyttäjän tekemä ilmoitus kosmetiikan aiheuttamasta vakavasta ei-toivotusta vaikutuksesta   Lomake  
SUE A -lomake Kosmetiikan vastuuhenkilön ja jakelijan ilmoitus kosmetiikan vakavasta ei-toivotusta vaikutuksesta. Lomake

Ohje lomakkeen täyttämiseksi

Ohje syy-yhteyden arviointia varten