Kullanhuuhdonta

Lomakkeen nimi

Kuvaus Linkki Liitteet ja/tai ohjeet

Kullanhuuhdontalupahakemus

 

Kullanhuuhdontalupahakemus

 

Vuosittainen selvitys kullanhuuhdonnasta

 

Vuosittainen selvitys kullanhuuhdonnasta

 

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

 

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

 

Malminetsintä

Lomakkeen nimi

Kuvaus Linkki Liitteet ja/tai ohjeet

Varausilmoitus

Lomakkeella tehdään varausilmoitus. Moitteettomasti täytetty lomake mahdollistaa  alueen varaamisen kaivoslain 44 §:n mukaisesti malmietsintälupahakemuksen valmistelua varten. Varaus oikeuttaa 32 §:n mukaiseen etuoikeuteen. 

Varausilmoitus

Kaivosviranomaisen vuosiohje 2016 / Annual guidelines 2016

 

Ohje kaivoslain mukaisen hakemuksen vireille tulosta ja määräaikojen noudattamisesta

 

Malminetsintälupahakemus

Lomakkeella haetaan malminetsintälupaa.Moitteettomasti täytetty lomake  mahdollistaa lupahakemuksen vireillepanon kaivoslain 34 §:n mukaisesti, mikä oikeuttaa 32 §:n mukaiseen etuoikeuteen. 

Malminetsintälupahakemus

Malminetsintäoikeuden siirtohakemus

Lomakkeella haetaan malminetsintäoikeuden siirtoa. Lomakkeen huolellinen täyttäminen jouduttaa malminetsintäoikeuksien siirron hyväksymistä toiselle toimijalle. Lomakkeen avulla konkretisoituvat myös siirron saajan oikeudet ja velvollisuudet. 

Malminetsintäoikeuden siirtohakemus

Kaivoslain mukainen malminetsintä, kaivosviranomaisen käsikirja

Käsikirjan tarkoituksena on ensisijaisesti perehdyttää Tukesin kaivosryhmään rekrytoitavia uusia henkilöitä malminetsintään lupaviranomaisen näkökulmasta. Käsikirja ei korvaa kaivoslakia, valtioneuvoston asetusta tai mitään muutakaan lakia. Liitteenä olevat Tukesin ohjeet avaavat ja tarkentavat tulkinnallisia lainkohtia. Käsikirjan tavoite on auttaa lukijaa ymmärtämään kokonaisuudessa malminetsintäluvissa syntyviä oikeuksia ja velvollisuuksia.

 

 

 

 

Kaivoslain mukainen malminetsintä, kaivosviranomaisen käsikirja

Kaivosviranomaisen vuosiraportointi

Lomakkeen nimi

Kuvaus Linkki Liitteet ja/tai ohjeet
Kaivosviranomaisen vuosiraportointi    

Kaivosviranomaisen vuosiraportointiohje / Guidelines for reporting on mineral exploration in Finland

Geologian tutkimuskeskuksen kairasydänarkiston vastaanottoehdot / Terms and conditions for delivering and subsampling of drill cores

Kairasydänten ja muiden materiaalinäytteiden arkistointi

Lomakepohja/Template 1- Raportin kuvailulehti / Report Fact Sheet

 

Raportin kuvailulehti / Report Fact Sheet

 

Lomakepohja/Template 2 - Bedrock and boulder data

 

Bedrock and boulder data

 

Lomakepohja/Template 3 - Surface, geophysics

 

Surface, geophysics

 

Lomakepohja/Template 4 - Aerogeophysics

 

Aerogeophysics

 

Lomakepohja/Template 5 - Soil drilling, geochemistry

 

Soil drilling, geochemistry

 

Lomakepohja/Template 6 - Soil observations, geochemistry

 

Soil observations, geochemistry

 

Lomakepohja/Template 7 - Drill hole channel sampling data 

 

Drill hole channel sampling data 

 
Geotietovirta-lomakkeet 1-5  

Bedrock boulder template

Domain list template

Drilling data template

Soil drilling template

Soil observation template

Geotietovirta 

Geotietovirta - ohje malminetsinnan ja tilastojen
raportointiin
 (pdf)