Utveckling och projekt 

Utveckling är en av Tukes uppgifter. Till de viktigaste utvecklingsuppgifterna hör deltagande i det internationella lagstiftnings-, anvisnings- och myndighetssamarbetet samt olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt är till exempel:

  • utveckling av marknadsövervakningens verksamhetsmodeller, så att de motsvarar den internationella näthandelns utmaningar
  • med den cirkulära ekonomin förknippas nya säkerhetsfrågor, som hur synnerligen skadliga kemikalier kan elimineras ur materialomloppet eller hur säkerhetsriskerna hos nya typer av anläggningar för cirkulär ekonomi, t.ex. bioanläggningar, kan hanteras
  • digitaliseringen av Tukes tjänster och verksamheter, och övergång till ett huvudsakligen digitalt tillhandahållande av tjänster.

Vi har ett gott samarbete med näringslivet och våra andra intressegrupper. Vi vill förstå våra partner och handla snabbt och smidigt.