Bungyjump

Ansvaret för bungyjumpens säkerhet ligger på tjänsteleverantören, dvs. företaget eller aktören som erbjuder tjänsten.

Dokumenten i ordning

Arrangören av bungyjumpen ska utarbeta ett säkerhetsdokument. Bungyjump ordnas ofta i samband med exempelvis olika festivaler och andra offentliga evenemang och hoppställen och förhållandena varierar.  Därför är det bra att i dokumentet fästa särskild uppmärksamhet på de olika hoppställens särdrag, såsom hopp- och landningsområdena samt hoppunderlag och mobila hoppanläggningars installationer.

I samband med evenemangen ska arrangören av evenemanget och arrangören av bungyjumpen beakta bungyjumpens säkerhet som en del av evenemangets helhetssäkerhet.

 

Identifiera riskerna

 

Arrangör av bungyjump, identifiera följande risker och minimera de faror som orsakas av dem:

 • hopparens hälsotillstånd
 • förståelse av anvisningarna
 • utrustningarnas kondition
 • hoppställen
 • omständigheter
   

Att beakta vid planeringen

 

När du planerar att arrangera bungyjump beakta följande saker:

 • Upprätta ett säkerhetsdokument.
 • Välj den utrustning som ska användas enligt hopparen.
 • Säkerställ att rätt sorts rep för hoppet väljs genom att väga hopparen. Selen får inte lossa under hoppet och det ska säkerställas att selen anpassas separat för varje hoppare.
 • Se till att hopputrustningen har korrekt reservsystem.  Till exempel vristselen säkerställs med en kropps- eller höftsele som har ett bröstfäste som en extra del.
 • Ta hand om utrustningen.
 • Det rekommenderas att du bekantar dig med andra internationella säkerhetsanvisningar.

 

God säkerhetspraxis

 

Om du är en företagare inom branschen rekommenderar Tukes att du bekantar dig med branschens internationella säkerhetsanvisningar.

I Finland finns det ingen egen bungyjumpförening som skulle ha upprättat gemensamma säkerhetsriktlinjer, och det finns inte heller europeiska EN- eller internationella ISO-standarder för bungyjump. 

Företagare inom branschen förlitar sig vanligtvis på internationell utbildning och säkerhetsriktlinjer. T.ex. Storbritanniens säkerhetsmyndighet HSE, Health and Safety Executive, har publicerat en anvisning gällande bungyjumpens säkerhet.

Lagstiftning