Nya godkända preparat och begränsningar i användningsändamål och begränsningar

Nya godkända preparat

Tukes administrerar en lista över preparat som godkänts under året: Preparat och parallelpreparat som godkänts under 2023 (1.12.2023, pdf 165 kt). 

Preparat och parallelpreparat som godkänts under 2022 (16.12.2022, pdf 160 kt).

Detaljerad information om preparaten finns i växtskyddsmedelsregistret.

 

Förändringar i användningsändamål

De registrerade preparatens godkända användningsändamål kan förändras. Kontrollera alltid preparatens godkända användningsändamål i växtskyddsmedelsregistret.

Tukes har upprätthållit en förteckning över godkända och avförda användningsändamål: 

Tillägg i och avföringar av användningsändamål 2018 - 2021 (11.2.2021, pdf 288 kt). Denna tabell uppdateras inte längre. Se information i registret för växtskyddsmedel.

Tukes godkänner nya ansökta användningsändamål för preparat i registret, om villkoren för godkännande uppfylls. Dessutom kan Tukes bevilja registrerade preparat tillstånd för användning i liten omfattning, dvs. minor use-tillstånd (sidan Minor use på tukes.fi).

Tukes avför godkända användningsändamål för registrerade preparat för att

  • förutsättningarna för tillståndet inte längre uppfylls, eller
  • tillståndsinnehavaren inte längre ansöker om tillstånd för dessa användningsändamål när tillståndet förnyas.

När Tukes avför användningsändamål för registrerade preparat anger Tukes en tidpunkt varefter preparatet inte längre får användas för ändamålet. Detta datum finns i växtskyddsmedelsregistret under ”huomiot” (observationer). Dessutom finns informationen i sidhuvudet i texten på preparatets försäljningsemballage som ”Texten på detta försäljningsemballage ska iakttas senast xx.xx.20xx”. Du kan söka i växtskyddsmedelsregistret på preparat vars tillståndsvillkor har förändrats genom att söka på ”tiedot päivittyneet” (uppgifterna har uppdaterats).

Ändringar av begränsningar

Begränsningarna för registrerade preparat kan förändras. Kontrollera alltid de aktuella begränsningarna för användningen av preparatet i växtskyddsmedelsregistret. Du kan söka i växtskyddsmedelsregistret på preparat vars tillståndsvillkor har förändrats, genom att söka på ”tiedot päivittyneet”.

Ändringar av begränsningar (uppdaterad 22.12.2020, pdf 148 kt). Denna tabell uppdateras inte längre. Se information i registret för växtskyddsmedel.

När Tukes lägger till en ny begränsning i texten på ett registrerat preparats försäljningsemballage eller stramar åt begränsningen anger Tukes i allmänhet en tidpunkt varefter den nya begränsningen ovillkorligen bör iakttas. Informationen finns i sidhuvudet på texten till försäljningspaketen i registret som en indikation ”Texten på detta försäljningsemballage ska iakttas senast xx.xx.20xx”. Det rekommenderas dock att den nya begränsningen iakttas genast när den införs på det registrerade nya försäljningsemballaget.

Ändringar av preparatens namn

Tukes kan på tillståndsinnehavarens begäran ändra handelsnamnet av ett godkänt preparat. Preparatets fyrsiffriga registreringsnummer förblir emellertid oförändrat.

 Tukes har upprätthållit en lista över ändringar av preparatens namn sedan år 2004.

Namnändringar av preparat (uppdaterad 12.10.2020, pdf 162 kt). Uppdateringen av denna förteckning upphörde i maj 2021 och uppgifterna kan nu sökas i växtskyddsmedelsregistret.

Preparat kan sökas i växtskyddsmedelsregistret (på finska) med preparatets nya och tidigare namn.