Nya godkända preparat och begränsningar i användningsändamål och begränsningar

Nya godkända preparat

Tukes administrerar en lista över preparat som godkänts under året: Förteckning över preparat och parallellpreparat som godkänts under 2018 (20.12.2018, pdf). 

Detaljerad information om preparaten finns i växtskyddsmedelsregistret.

Förteckning över preparat och parallellpreparat som godkänts under 2017 (pdf) framgår att Tukes under 2017 beviljade tillstånd för 27 nya preparat och för 16 parallellpreparat.

Förändringar i användningsändamål

De registrerade preparatens godkända användningsändamål kan förändras. Kontrollera alltid preparatens godkända användningsändamål i växtskyddsmedelsregistret.

Tukes administrerar en lista över nya godkända och avförda användningsändamål:

Tillägg i och avföringar av användningsändamål 2018 (pdf, 1.11.2018 på finska, översättningen under arbete)

Tillägg i och avföringar av användningsändamål 2017 (pdf, på finska)

Tukes godkänner nya ansökta användningsändamål för preparat i registret, om villkoren för godkännande uppfylls. Dessutom kan Tukes bevilja registrerade preparat tillstånd för användning i liten omfattning, dvs. minor use-tillstånd (sidan Minor use på tukes.fi).

Tukes avför godkända användningsändamål för registrerade preparat för att

förutsättningarna för tillståndet inte längre uppfylls, eller
tillståndsinnehavaren inte längre ansöker om tillstånd för dessa användningsändamål när tillståndet förnyas.

När Tukes avför användningsändamål för registrerade preparat anger Tukes i allmänhet en tidpunkt varefter preparatet inte längre får användas för ändamålet. Detta datum finns i tabellen Tillägg och avförande av användningsändamål. Dessutom finns informationen i sidhuvudet i texten på preparatets försäljningsemballage som ”Texten på detta försäljningsemballage ska iakttas senast xx.xx.20xx”.

Ändringar av begränsningar

Begränsningarna för registrerade preparat kan förändras. Kontrollera alltid de aktuella begränsningarna för användningen av preparatet i växtskyddsmedelsregistret.

Tukes administrerar en lista över ändringar av begränsningar som gäller användning av preparat i närheten av vattendrag, på grundvattenområden och under på varandra följande år:

Ändringar av begränsningar (pdf, på finska; uppdaterad 25.4.2018)

När Tukes lägger till en ny begränsning i texten på ett registrerat preparats försäljningsemballage eller stramar åt begränsningen anger Tukes i allmänhet en tidpunkt varefter den nya begränsningen ovillkorligen bör iakttas. Detta datum finns i tabellen Ändringar av begränsningar. Dessutom finns informationen i sidhuvudet i texten på preparatets försäljningsemballage som ”Texten på detta försäljningsemballage ska iakttas senast xx.xx.20xx”. Det rekommenderas dock att den nya begränsningen iakttas genast när den införs på det registrerade nya försäljningsemballaget.