Så kallade domino-objekt identifierade av Tukes

På följande industriområden kan hantering och lagring av kemikalier orsaka en storolycka som kan sprida sig från en anläggning till en annan, en s.k. dominoeffekt.

 

Orter och industriområde:

Fredrikshamn, Hilloniemi

Harjavalta, storindustriparken

Karleby, Yxpila

Kotka, Mussalo

Laukas, Vihtavuori

Uleåborg, Nuottasaari

Uleåborg, Vihreäsaari

Uleåborg, Laanila

Björneborg, Kuparipuisto

Björneborg, Vetenskär

Borgå, Sköldvik

Brahestad, stålfabriksområdet

Raumo, hamnen

Torneå, Röyttä

Vasa, Vasklots hamnområde