Tatueringstjänster

Leverantören av tatueringstjänsterna ansvarar för att tatueringen inte orsakar fara. Tukes övervakar säkerheten av tatueringsfärgämnena och tatueringstjänsterna. Tullen övervakar importen av tatueringsfärgerna.

Dokumenten i ordning!

Upprätta ett säkerhetsdokument för tatueringstjänsterna

Identifiera riskerna

Utnyttja Tukes anvisningar och redskap vid identifieringen av riskerna. Beakta särskilt följande saker vid identifiering av tatueringstjänsternas risker:

  • ingredienser som ingår i tatueringsfärgerna och potentiellt farliga ämnen
  • kundens hälsotillstånd och eventuella allergier
  • tatueringsredskapens säkerhet och hygien under användning
  • använda arbetsmetoders säkerhet
  • kundens förståelse för tatueringens beständighet och rätt vård
  • ämnen som ingår i smycken som används för piercing och eventuella faror
  • säkert avlägsnande av tatueringsredskapen.

Information till konsumenten

Ge kunden all väsentlig information gällande tatueringstjänstens säkerhet innan kunden tar tatueringen. Ge informationen på ett tydligt och begripligt sätt. Säkerställ att kunden har insett tatuerings beständighet, hur svårt och dyrt det är att ta bort en tatuering, hur tatueringen ska skötas och hurudana eventuella långtidseffekter tatueringar kan ha. Säkerställ efter att du gett informationen att kunden har förstått informationen och är villig att ta tatueringen.

Efter tatueringen, ge kunden skriftliga instruktioner för tatueringens eftervård. De skriftliga instruktionerna innehåller även instruktioner för eventuella allergiska reaktioner, infektioner och andra hälsoproblem. 

Tatueringar rekommenderas inte för personer som är under 18 år gamla.

Se även

Tatueringsfärger