Badstränder

Med badstrand avses en naturlig eller konstruerad strand i allmänt bruk som är avsedd för bad och strandvistelse, och för vilken en tjänsteleverantör som upprätthåller verksamheten har utsetts.

Det finns badstränder av olika storlekar och olika nivåer av service och utrustning. 

Anvisningen Säkerheten på badstränder beskriver Tukes tolkning av hur konsumentsäkerhetslagen ska tillämpas på stränder.

Tjänsteleverantörer kan själva bedöma behovet av strandövervakning vid badstränder med hjälp av Strandövervakningsverktyget.