Djurtjänster

Djurtjänster omfattar konsumenttjänster där djur är en betydande del av tjänstens utförande. Djurtjänster kan innebära att man tittar på, rör på eller sköter djur eller utför fysisk aktivitet med djur.  Ur konsumentsäkerhetslagens perspektiv betraktas de faror som djurtjänster kan medföra kunder, personer som deltar i tjänster och utomstående. Dessa faror orsakas ofta av bristfällig hänsyn till djurens beteende vid planeringen av tjänsten.

Ansvaret för djurtjänsters säkerhet ankommer tjänsteleverantörer, t.ex. djurparker eller företag som erbjuder hundspannsturer eller rensafarier.

Ett säkerhetsdokument ska upprättas om djurtjänster om den risk som de kan medföra kunderna eller utomstående inte endast är ringa. Sådana tjänster är t.ex. hundspannsturer eller rensafarier, husdjursgårdar, djurparker, ridtjänster och travevenemang. Djur är också en del av flera lågrisktjänster såsom agility och motsvarande hobbyer med hundar. Något säkerhetsdokument behöver inte upprättas för djurtjänster som innebär en låg risk.

Djurstödda tjänster inom krävande medicinsk rehabilitering såsom ridterapi tillhör social- och hälsovårdstjänster och övervakas av Valvira. Frågor om djurens välfärd eller säkerhet omfattas inte av konsumentsäkerhetslagen, utan närmare bestämmelser om dem finns i djurskyddslagen.

Djurtjänster är ofta programtjänster som aktiverar kunderna eller en del av en offentlig tillställning. De allmänna säkerhetskrav som gäller alla tjänsteleverantörer har beskrivits på webbplatsen.