Säkerhet på läger

Lägerarrangören ansvarar för att lägret är säkert.

Du kan främja lägrets säkerhet genom att planera lägret noggrant och bedöma riskerna. Samtidigt kan du ordna oförglömliga upplevelser för kunderna.

Vem övervakar tjänstens säkerhet?

Tukes övervakar lägren ur kundsäkerhetssynpunkt, men till lägerverksamheten hör vanligtvis även övervakning av hälsoskyddsmyndigheter t.ex. när det gäller mattjänster och boende.

Dokumenten i ordning

Lägerarrangören ska upprätta ett säkerhetsdokument, om lägret erbjuder äventyrs- eller programtjänster, såsom ridning, paddling, klättring eller krävande vandring, eller om lägerdeltagarna har möjlighet att simma antingen i naturligt vatten eller i simhall. För andra läger med mindre risker måste lägrets arrangör själv bedöma behovet av säkerhetsdokument.

Säkerhetsdokumentet kan alltid vara till nytta för att förbättra lägrets säkerhet.

Identifiera farorna

Lägerarrangör, identifiera följande risker och minimera de faror som orsakas av dem:

 • Observera att lägerdeltagarna på simstränder, vid båtfarande och vid andra vattenaktiviteter ska övervakas av en myndig person som har färdigheter i räddning- och förstahjälpen.
 • Se till att det på stranden som lägerdeltagarna använder finns nödvändig utrustning för räddning och för att kalla på hjälp, t.ex. en anslagstavla med anvisningar för nödstationer och kontaktuppgifter, en livboj.
 • Ta reda på lägerdeltagarnas simkunskaper i förväg!
 • Om du ordnar ridläger observera, förutom för ridningen, säkerheten för andra fritidsprogram.
 • På ridläger, var noggrann med valet av hästar för lämpliga ryttare. På ridläger deltar ryttare med olika skicklighetsnivåer.
 • Vid klättring kontrollera de områden som används, så att inte klättraren skadar sig vid fall.
 • Övervaka användningen av trampoliner och begränsa antalet hoppare. Säkrast är att instruera lägerdeltagarna att hoppa en åt gången.

God säkerhetspraxis

När du ordnar läger, observera följande saker:

 • För bok över farliga situationer och olycksfall. Vidta korrigerande åtgärder utifrån observationerna. Allvarliga olyckor eller olycksfall ska anmälas till Tukes.
 • Upprätta ett säkerhetsdokument där du identifierar tjänstens riskställen. I lägerverksamhet lönar det sig att notera att begränsa aktiviteterna t.ex. sent på kvällen, då lägerdeltagarna redan är trötta och mer benägna att råka ut för olycksfall.
 • Om det åks båt på lägret, se till att båtarna har nödvändig utrustning: öskar, ankare och rep samt funktionsdugliga åror, utan att glömma båtens eventuella propp. Alla lägerdeltagare som rör sig med båt ska vara iklädda flytväst.
 • Gå innan lägren igenom med hela personalen hur man hanterar en nödsituation.

Att beakta vid planeringen

När du planerar läger, beakta följande saker:

 • kundgrupper, specialgrupper, icke simkunniga
 • behov av övervakare
 • omständigheter och program
 • rutter, t.ex. vid vandring och terrängridning
 • väderförhållanden
 • personalens agerande i nödsituationer
 • upprättande av säkerhetsdokument.

Krav på utrustningen

 • Se till att trampolinerna lämpar sig för kundanvändning. Kontrollera att trampolinens skyddsnät är i skick och övervaka att det på trampolinen endast finns en hoppare åt gången.  Om det inte går att övervaka trampolinens användning, ska det inte erbjudas till lägerdeltagarna.
 • Om det åks båt på lägret, se till att båtarna ha nödvändig utrustning: öskar, ankare och rep samt funktionsdugliga åror, utan att glömma båtens eventuella propp. Alla lägerdeltagare som rör sig med båt ska vara iklädda flytväst.
 • Säkerställ hållbarhet, styrka och skick för de konstruktioner, redskap och utrustning som används i klättring med regelbundet underhåll och kontroller.
 • Se till att det inte på klättringens fallområde finns strukturer eller utrustning som den fallande klättraren skulle kunna skada sig på.

Informera kunderna

I det traditionella lägerbrevet anges den utrustning som ska packas med till lägret, men Tukes rekommenderar att du i lägerbrevet även anger säkerhetsinfo. Kartläggning av olika allergier och sjukdomar är viktigt ur en säkerhetssynpunkt, liksom lägrets program och antalet övervakare.