Djurparker och husdjursgårdar

Ansvaren för säkerheten av djurparken och husdjursgårdar ankommer det företag eller annan part som erbjuder tjänsten.

Säkerheten av djurparker ska säkerställas med adekvata inhägnadsstrukturer och anvisningar. Skyltar och tydliga gångleder underlättar kundernas rörelser på området.

Det är viktigt att övervaka kunder och djuren. Vikten av övervakning och anvisningar till kunderna betonas särskilt i situationer där kunderna kommer i kontakt med eller får lov att mata djuren. Anvisningar för nödsituationer och uppgifter om en kontaktperson bör finnas på områden där kunderna rör sig.

Lekanordningar på djurparker

På husdjursgårdar och djurparker finns ofta lekanordningar avsedda för barn. Områdets disponent eller ägare ska se till att lekplatsutrustningen är säker.

Man ska försäkra sig om redan vid anskaffningsstadiet att lekparksutrustningen uppfyller kraven i säkerhetsstandarderna SFS-EN 1176 och SFS-EN 1177. Anordningarnas underhåll och placering på området kräver planering.

Säkerhetsdokument

Enligt konsumentsäkerhetslagen är husdjursgårdar och -parker samt djurparker skyldiga att upprätta ett säkerhetsdokument. Dokumentet ska innehålla en bedömning om riskerna i verksamheter som förknippas med djur. Särskilt uppmärksamhet ska fästas vid vilddjur som klassificerats som farliga t.ex. i anvisningen av europeiska djurparksföreningen EAZA.

Användningen av djur kräver ofta tillstånd!

Observera att djur får endast förevisas i djurparker, på permanenta och ambulerande djurutställningar samt användas på cirkus  med regionförvaltningsverkets (RFV) tillstånd. Detta gäller även husdjursgårdar.