Simning och andra vattensporter

Vatten är alltid ett farligt element vid konsumenttjänster. För identifiering och hantering av riskerna ska tjänsteleverantören upprätta ett säkerhetsdokument för alla konsumenttjänster som utförs i eller på vatten.

Vattensäkerheten ska beaktas även vid offentliga tillställningar och programtjänster, där deltagarna har möjlighet till simning eller ett vattenelement annars utgör en del av tjänsten.

Säkerhetsanvisningar för badplatser finns i Tukes-anvisningen Främjande av säkerheten i simhallar och badanläggningar. Anvisningarna är till nytta av tjänsteleverantörer av alla vattensporter.

I detta kapitel har vi samlat säkerhetskrav för konsumenttjänster som utförs i eller på vatten. Utöver simning behandlas även säkerheten i t.ex. paddling, forsränning och dykning.