Simning och andra vattensporter

Vatten är alltid ett farligt element vid konsumenttjänster. För identifiering och hantering av riskerna ska tjänsteleverantören upprätta ett säkerhetsdokument för alla konsumenttjänster som utförs i eller på vatten.

Vattensäkerheten ska beaktas även vid offentliga tillställningar och programtjänster, där deltagarna har möjlighet till simning eller ett vattenelement annars utgör en del av tjänsten.

Säkerhetsanvisningar för badplatser finns i Tukes-anvisningen Främjande av säkerheten i simhallar och badanläggningar. Anvisningarna är till nytta av tjänsteleverantörer av alla vattensporter.

I detta kapitel har vi samlat säkerhetskrav för konsumenttjänster som utförs i eller på vatten. Utöver simning behandlas även säkerheten i t.ex. paddling, forsränning och dykning.

 

Vad avses med vattenlivräddning?

Med vattenlivräddning avses räddning av en person som hamnat i en riskfylld situation i vatten.

 

Det beror på situationen vilka åtgärder för vattenräddning som behövs. Ibland lyckas räddningen utan att den som utför räddningen själv måste hoppa i vattnet. Ibland är det tillräckligt att ge ett hjälpredskap till den nödställda personen, medan det ibland är nödvändigt för den som utför räddningen att simma ut till personen som håller på att drunkna.

 

Den som utför vattenlivräddningen ska själv kunna behålla sin handlingskraft under räddningsåtgärderna. Målet är att alltid genomföra en säker vattenlivräddning i enlighet med principen om minsta möjliga risk, enligt vilken risken som orsakas av räddningsåtgärder ska vara så liten som möjligt för den som utför räddningen.

 

Det är ingen lätt uppgift, eftersom det redan är en omöjlig uppgift för många att hålla en annan människa flytande vid vattenytan.

 

Hurdan kompetens krävs av vattenlivräddare?

En person som har förmåga att utföra vattenlivräddning kan välja rätt räddningssätt och agerar säkert i olika räddningssituationer. Hen kan känna igen om en person håller på att drunkna, använda livräddningsredskap, vet vilket sätt att ta sig i vattnet som krävs för situationen, behärskar räddnings- och bogseringssimning, dykning och olika tekniker för lyftning. Vattenlivräddaren har grundläggande kunskaper om människans fysiologi och kunskaper i första hjälpen.