Motionsidrott och friluftsliv

Konsumenttjänster som förknippas med motionsidrott och friluftsliv är t.ex. friluftsleder, fotbollsplan och ishockeybanor, utegym, skateramper, gym, skidanläggningar och klättringstjänster. Tjänster erbjuds av kommuner, privata tjänsteleverantörer och ibland även av föreningar. Simning och andra motionsformer i vatten har behandlats i kapitlet Simning och andra vattensporter.

För flera tjänster inom motionsidrotten och friluftslivet ska ett säkerhetsdokument upprättas. Något säkerhetsdokument behöver inte upprättas för bollplan eller skidspår. Kontrollera din egen gren på de grenpecifika undersidorna.

Motionärers eget ansvar om sin säkerhet har behandlats på sidan Kundens roll i konsumenttjänster.