Kehittäminen ja hankkeet

Kehittäminen on yksi Tukesin tehtävistä. Tärkeimpiä kehittämistehtäviä ovat kansalliseen ja kansainväliseen säädös-, ohjeistus- ja viranomaisyhteistyöhön osallistuminen sekä erilaiset tutkimus- ja kehittämishankkeet.

Ajankohtaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita ovat esimerkiksi:

  • markkinavalvonnan toimintamallien kehittäminen vastaamaan kansainvälisen verkkokaupan haasteita
  • kiertotalouteen liittyvät uudet turvallisuuskysymykset, kuten erittäin haitallisten kemikaalien saaminen pois materiaalikierrosta tai uudentyyppisten kiertotalouslaitosten, esim. biolaitosten, turvallisuusriskien selvittäminen
  • tukesin palvelujen ja toimintojen digitalisointi, ja siirtyminen palvelemaan ensisijaisesti digitaalisesti. Sujuvaan palveluun tähdätään myös teollisuuden ja viranomaisten yhteiskäyttöisellä KemiDigi-hankkeella, joka on yksi hallituksen kärkihankkeista.

Toimimme hyvässä yhteistyössä elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Haluamme ymmärtää kumppaneitamme ja toimia ketterästi ja joustavasti.