Program- och upplevelsetjänster

Det som är typiskt för programtjänster är att kunden själv aktivt deltar i aktiviteten antingen under handledning eller på egen hand. Programtjänster omfattar olika program-, äventyrs-, upplevelse-, natur- och motionstjänster, t.ex. safarier, hoppborg, benjihopp eller bubbelfotboll. Programtjänster omfattar även läger där olika aktiviteter anordnas för deltagarna.

Ansvaret för programtjänsternas säkerhet ankommer tjänsteleverantören, t.ex. det företag som erbjuder tjänsten.

Det främsta syftet av programtjänster är att erbjuda nya upplevelser och erfarenheter, inte motionsidrott. Programtjänster erbjuds ofta i samband med andra tjänster, t.ex. Son en del av programutbudet av nöjesparker eller offentliga tillställningar.

Identifiera riskerna

Programtjänster förknippas ofta med betydande risker i och med att deltagarna hamnar i situationer som de inte har varit med om tidigare. Överraskningar och extrema upplevelser är en väsentlig del av programtjänsterna. Trots sin överraskande och spännande karaktär ska tjänsterna alltid vara säkra. Tjänsteleverantören ska ha identifierat eventuella risksituationer på förhand och försäkrat sig om tjänstens säkerhet för de olika deltagargrupperna och utomstående.

Dokumenten i ordning!

Ett säkerhetsdokument ska upprättas för de flesta programtjänsterna. Om programtjänsten innebär endast en ringa risk, behöver något säkerhetsdokument inte upprättas. Tjänsteleverantören ska själv identifiera de risker som tjänsten förknippas med och bedöma behovet av ett säkerhetsdokument.

Närmare säkerhetsanvisningar finns i Tukes-anvisningen Främjande av säkerheten i programtjänster. Tjänstespecifika anvisningar finns också på undersidorna.