Exempel

Exempel 1: Starta ett företag inom elbranschen

Göran tänker starta ett företag inom elbranschen. Företaget ska utföra elinstallationer och reparation av elapparater. Göran kontaktar Patent- och registerstyrelsen och lämnar in en etableringsanmälan till handelsregistret. Görans företag får ett FO-nummer.

Därefter anställer Göran Oscar som ledare för elarbeten. Oscar har ett av Person- och företagsbedömning SETI Ab beviljat elbehörighetsintyg som täcker omfattningen av företagets verksamhet. I detta fall räcker det med elbehörighetsintygen elbehörighet 1 (S1) eller elbehörighet 2 (S2). Göran ingår ett arbetsavtal med Oscar.

Göran skaffar mätinstrumenten, andra arbetsredskapen samt elsäkerhetsbestämmelserna och -anvisningarna.

Göran lämnar in till Tukes en anmälan om inledning av elarbeten. Tukes handlägger anmälan och registrerar Görans företag som elentreprenör. 

 

 

 

Exempel 2: Elbehörighetsintyg som beviljats av SETI Ab

Ebba har ett av Person- och företagsbedömning SETI Ab beviljat elbehörighetsintyg S2. Ebba har inte för avsikt att starta ett eget företag, men hon ville utföra elarbeten då och då.

Ebba lämnar in till Tukes en anmälan om inledning av elarbeten i sitt eget namn och med sin personbeteckning. På blanketten anger Ebba sig själv som ledare för elarbeten.

Ebba skaffar mätinstrumenten, andra arbetsredskapen samt elsäkerhetsbestämmelserna och -anvisningarna.

Tukes registrerar Ebba i elentreprenörsregistret med hennes personbeteckning varefter Ebba har rätt att utföra elinstallationsarbeten på högst 1 000 V och reparation av elapparater.