Snöskotertjänster

Snöskotrar används som konsumenttjänster på två olika sätt: på snöskotersafari och som uthyrda. Både leverantören av snöskotersafaritjänsten och uthyraren av snöskotern ansvarar för kundernas säkerhet. Till näst beskrivs säkerhetskraven för snöskotersafari.

Dokumenten i ordning!

 

Upprätta ett säkerhetsdokument för snöskotersafarin. Ta i säkerhetsdokumentet i beaktande tjänstens alla olika skeden från upprustning och vägledning till safarins slut.

Beskriv i säkerhetsdokumentet de rutter som används i safarin så att speciellt rutternas startpunkter, räddningspunkter, längd, komplexitet och i synnerhet farliga ställen beskrivs tillräckligt noggrant. Du kan använda kartor som hjälp för att beskriva rutterna.

Till säkerhetsdokumentet hör även en beskrivning över hur rutterna väljs och hur rutterna och utrustningens säkerhet kontrolleras i början av- och under säsongen.

 

Identifiera riskerna

 

Använd dig vid identifiering av riskerna av Tukes anvisningar och arbetsredskap. Förutom de ovan nämnda, ta i identifiering av snöskotertjänstens åtminstone i beaktande följande saker:

 • Rutternas särdrag och faror
  • vägar, vattenvägar, skidspår och andra rutters övergångar och korsningar
  • hastighetsbegränsningar
  • speciellt smala och branta ställen
  • ställen i speciellt dåligt skick
  • speciellt långa rutter
  • förbjudna områden eller färdriktningar
 • kundernas kunnande och färdighetsnivå
  • snöskoter körerfarenhet
  • språkkunskap och förmåga att anta vägledning
  • olika nivåers grupper gällande färdighetsnivå och förväntningar
 • faror relaterade till utrustningen och redskapen
  • tekniska fel
  • nödstopp och hastighetsbegränsarens verksamhet
  • vägledning om användning av kontrollenheter och eventuella feltillstånd
  • mobiltelefoners kontaktområden
 • omständighetsfaktorer
  • väder och väderlek
  • snö- och issituation
  • utomståendes verksamhet (andra skoteråkare, skidare, fotgängare, djur)
 • avvikande situationer
  • snöstorm eller annan snabb väderförändring
  • kunder som kommer vilse från gruppen
  • olycka eller sjukdom

 

Informera konsumenterna

 

Tjänsternas marknasföringsmaterial ska överensstämma med de verksamheter som erbjuds och med säkerhetskraven. Till exempel ska de som kör snöskotrar på reklambilder använda hjälm och annan lämplig utrustning, och på bilderna får inte förekomma farliga rutiner, t.ex. hopp med snöskotern.

Se till att kunden får tillräcklig vägledning om de färdigheter och utrustning som krävs för snöskotersafari samt om drift och användning av snöskotern. Ge deltagarna tillräcklig information om safarins säkerhet. På basis av informationen ska kunden själv kunna besluta om han eller hon vill, och kan, delta i safarin eller inte.

Säkerställ att de kunder som deltar i safarin har kunskap och beredskap för att köra skotern innan de åker iväg. Kunden ska kunna kontrollera skotern i alla de situationer som kommer emot på rutterna och kunden ska kunna de grundläggande reglerna för snöskoterkörning, handsignaler och säkerhetsanvisningar. Det är bra att begränsa en säker övningsplats för orientering och testkörning. Säkerställ alla kundernas vilja att delta i safarin efter orienteringen.