Trampolinparker

Trampolinparker är idrottsanläggningar med flera trampoliner kopplade till varandra, och olika områden för utförande av trick på trampolinerna, t.ex. en skumgummibassäng dvs. foam pit, dit man hoppar från trampolinerna.

Trampolinparkerna är konsumenttjänster enligt konsumentsäkerhetslagen. Trampoliner som är avsedda för hemmabruk är leksaker, och ska uppfylla kraven leksakslagstiftningen.

Dokumenten i ordning!

Trampolinparkens administratör ska upprätta ett säkerhetsdokument. I säkerhetsdokumentet är det bra att speciellt fästa uppmärksamhet vid trampolinernas och andra hoppområdens skick, samt övervakning och vägledning av kunderna.

Identifiera farorna

På trampolinerna inträffar det statistiskt sett mycket olyckor, av vilka rygg- och nackskador är de allvarligaste. Faktorer som bidrar till olyckor är till exempel:

 • otillräcklig övervakning av hopparna
 • strukturella brister, såsom för låga skumgummibassänger
 • hopparen har lite erfarenhet
 • för svåra trick för hopparens färdigheter
 • att hoppa när man är trött
 • att filma trick och viljan att visa upp sig.

God säkerhetspraxis

 • Ge kunderna tillräcklig inledande introduktion och gå igenom hoppreglerna. Lär kunden ett säkert hoppsätt och landningsposition.
 • Vägled speciellt nybörjare att framskrida i sansad takt och att undvika för svåra trick. Uppmuntra nybörjare att delta i ledd verksamhet, där tricken tränas på ett säkert sätt innan de utförs självständigt.
 • Övervaka hoppområdet och utförandet av trick aktivt. Korrigera felaktiga hoppsätt och landningspositioner. Ingrip i tid i verksamhet som är farlig och som bryter mot reglerna.
 • Kontrollera skumgummibassängens kondition. Skumgummikuberna ska fylla bassängen tillräckligt, och kuberna får inte vara komprimerade. Lägg till kuber vid behov och byt ut söndriga kuber mot nya.

Att beakta vid planeringen

 • Placera de största och mest effektiva trampolinerna, som är avsedda för gymnaster på tävlingsnivå, på ett eget område, och skilj dem tydligt från andra trampoliner. Trampoliner för tävlingsnivå borde inte användas bredvid skumgummibassängerna, utan man hoppar i bassängen från trampolinerna med svagare effekt.
 • Säkerställ att skumgummibassängen dvs. foam pit är tillräckligt djup och dämpande. Ta vid dimensioneringen av den i beaktande det planerade användningssyftet, såsom tillåtna hopp och hopphöjder samt användargrupper. Skumgummibassängen och andra landningsområden ska sträcka sig tillräckligt långt från hoppstället i längd- och sidriktning.
 • Välj till skumgummibassängen endast skumgummikuber som är lämpliga som hoppunderlag. Kuberna bör ha tillräcklig stötdämpning och det måste finnas tillräckligt mycket kuber.
 • Planera hoppområdet så att det gränsar till sneda trampoliner, en mjuk vägg eller nät. Runtom hoppområdet måste det finnas ett madrasserat skyddsområde som sträcker sig tillräckligt långt.
 • Ta i mätningen av mängden övervakare i beaktande parkens kundmängd, kundprofil, trampoliner som är i användning och parkens särdrag. Följ med övervakningens tillräcklighet i praktiken.

Lagstiftning

När du planerar, bygger och upprätthåller trampolinparker eller hoppområden, använd till exempel den amerikanska standarden ASTM F2970-15, den brittiska standarden PAS 5000:2017 eller de australiensiska ATPA riktlinjerna som hjälp.

Konsumentsäkerhetslagen 920/2011