Lekplatser och nöjesparker

Detta kapitel handlar om tjänster avsedda för lek och nöje, såsom kommunala och husbolags gemensamma lekplatser, trampolinparker och andra aktivitetsparker inomhus samt nöjesparker och ambulerande tivolin. De viktigaste användarna av tjänster avsedda för lek och nöje är barn, unga och familjer.

Ansvaret för tjänstens säkerhet ankommer tjänsteleverantören, i praktiken ett företag, en kommun eller ett husbolag.

Tjänsteleverantören ansvarar bl.a. för att

 • anordningarna är säkra och lämpar sig till användningsändamålet
 • anordningarna installeras säkert
 • anordningarna används säkert
 • anordningarna underhålls regelbundet och adekvat
 • ett säkerhetsdokument upprättas för olika aktivitetsparker, lekplatser och nöjesparker

Standarderna tryggar säkerheten

Det finns flera standarder som gäller lekplatsutrustning och nöjesparksanordningar. I standarder framförs olika sätt att uppfylla lagstiftningens krav. Man kan emellertid försäkra sig om adekvat säkerhet även på andra sätt.

Vid planeringen av lekplatser och nöjesparker samt anskaffningen, byggandet och användningen av utrustningen bör t.ex. följande standarder följas:

 • SFS-EN 1176:2008 Lekredskap och stötdämpande underlag. Delarna 1–11.
 • SFS-EN 1177:2008 Stötdämpande underlag för lekplatsens ytbeläggning. Bestämning av kritisk fallhöjd.
 • SFS-EN 14960: 2013 Uppblåsbar lekutrustning. Säkerhetskrav och provningsmetoder.
 • SFS-EN 14974:2010 Skateområden. Säkerhetskrav och provningsmetoder.
 • SFS-EN 12572-2:2017 Artificiella klätterkonstruktioner. Del 2: Säkerhetskrav och provningsmetoder för boulderingväggar.
 • ASTM F2970-15. Standard Practice for Design, Manufacture, Installation, Operation, Maintenance, Inspection and Major Modification of Trampoline Courts
 • PAS 5000:2017 Specification for the construction and operation of a fixed indoor trampoline park
 • SFS-EN 13814:2004 Tivoli- och nöjesparksanodningar och konstruktioner. Säkerhet.
 • ISO 17842-1-3:2015 Safety of amusement rides and amusement devices