Produktionsstopp på Forcits Kemix-fabrik tills avfallscontainrarna har flyttats

Tukes 12.7.2013 16.01
Pressmeddelande

En utredningsgrupp från Säkerhets- och kemikalieverket, Tukes, gjorde under fredagen ett besök på Oy Forcit Ab:s fabrik i Vihtavuori, Laukas. Utredningsgruppen har i samarbete med Oy Forcit Ab beslutat att verksamheten vid fabriken stoppas tillfälligt. Den avfallscontainer som började ryka under tisdagen stod, liksom övriga avfallscontainrar, nära fabriksbyggnaderna där man tillverkar emulsionssprängämnen.

 Även det närliggande sprängämnesförrådet töms tills man har flyttat avfallscontainrarna till en säker plats. Avfallscontainrarna ska flyttas så snart som möjligt. Man har bett försvarsmakten om hjälp med detta. Även Räddningsverket anser detta vara en säker lösning, säger direktör Päivi Rantakoski från Tukes.

Tukes utredningsgrupp undersökte under fredagens besök även innehållet i den avfallscontainer som börjat ryka och lett till evakuering. Containern öppnades och innehållet gicks igenom grundligt. Nu fortsätter utredningarna. Polisen kommer under nästa vecka att informera om undersökningarna kring containern.

– Direktörer som ansvarar för sådant som kan innebära risk för storolycka är även ansvariga för att anläggningens personal har tillräckligt med kunskaper och resurser, och att alla snabbt kan känna igen risksituationer. Ledningen måste ha information om förändringar som görs på anläggningen samt om vilka krav som myndigheterna ställer. Dessutom måste riskbedömningen vara så heltäckande som möjligt, säger Rantakoski.

Tukes utredningsgrupp har påbörjat utredningarna krig den incident som orsakade risk för storolycka vid Vihtavuori fabrik i Laukas. En rapport över utredningen kommer att publiceras i oktober 2013.

Ytterligare information:

Direktör Päivi Rantakoski, tfn 029 5052 359

e-post: [email protected]