KONE: Turvallisuus yksi vahva kilpailutekijä

Tukes
30.3.2017 9.17
Tiedote

 

KONE toimii yli 60 maassa ja pitää turvallisuutta erottamattomana osana strategiaansa ja kaikkea toimintaansa. KONEelle turvallisuus on myös yksi vahva kilpailutekijä, jonka avulla on mahdollisuus erottautua kilpailijoista.

KONEen Suomen ja Baltian turvallisuuspäällikkö Annika Kontinaho kertoo, että yritys on tehnyt kovasti töitä luodakseen yrityskulttuurin, jossa työntekijät aktiivisesti edistävät turvallisia käytäntöjä ja pitävät huolta toisistaan. Hissejä, liukuportaita ja automaattiovia on kaikkialla, ja myös niitä käyttävien ihmisten turvallisuus on Kontinahon mukaan KONEelle ensiarvoisen tärkeää.

Miten turvallisuusnäkökohdat huomioidaan hissin suunnittelussa ja osien valmistamisessa tehtaalla, KONEen turvallisuuspäällikkö Annika Kontinaho?

Annika KOntinaho
Kuva: KONE.

Hissien, liukuportaiden ja automaattiovien turvallisuustaso perustuu pitkälti kansallisiin ja kansainvälisiin turvallisuusmääräyksiin ja -standardeihin. KONE osallistuu aktiivisesti hissien ja liukuportaiden turvallisuutta lisäävien määräysten ja standardien kehitystyöhön.

Teknologiatoimittajana KONE valmistaa laitteita, jotka täyttävät voimassa olevat määräykset ja standardit. Laitteidemme turvallisuustaso on usein korkeampi kuin mitä määräykset edellyttävät. Kaikilla KONEen tärkeimmillä tuotantoyksiköillä on ISO 9001-, ISO 14001- ja OHSAS 18008 -sertifioinnit.

Turvallisuus on KONEella aina etusijalla. Tämä tarkoittaa myös sitä, että jokaisella työntekijällämme on tarvittava osaaminen omien työtehtäviensä ammattimaiseen ja turvalliseen suorittamiseen.

Tuotantoyksiköidemme työturvallisuuden edistämiseksi hyödynnämme 5S-periaatteita, keräämme henkilöstöltä aktiivisesti tietoa vaaratilanteista ja järjestämme säännöllistä turvallisuuskoulutusta.

Entä miten varmistetaan, että markkinoille saatettu hissi on turvallinen?

Turvallisuus on osa tuotekehitysprosessia. Tuotteiden elinkaarenaikaiset potentiaaliset riskit tunnistetaan ja poistetaan ennen tuotteiden tuomista markkinoille. Nykyisiä tuotteita kehitetään jatkuvasti niiden turvallisuuden ja toimivuuden parantamiseksi entisestään.

Mitkä ovat tietojenne mukaan tyypillisimmät tapaturmat, joita hissi- tai liukuporrasmatkustajille sattuu? Miten näitä voidaan ennaltaehkäistä?

Hissit ja liukuportaat ovat turvallinen tapa liikkua paikasta toiseen. Kun laite on huollettu huolto-ohjelman mukaisesti ja matkustaja käyttää laitetta oikein, tapaturmat ovat hyvin harvinaisia. Toisinaan ihmiset kiirehtivät ja saattavat esim. kompastua hissistä tai liukuportaista poistuessa.

KONE tukee asiakkaita ja rakennusten omistajia hissien, liukuportaiden ja automaattiovien turvallisessa käytössä. KONE viestii aktiivisesti turvallisuusasioista ja järjestää loppukäyttäjille ja asiakkaille tapahtumia huollossaan olevien laitteiden turvallisen käytön edistämiseksi.

Lapset ja lapsiperheet ovat KONEen mielestä tärkeä kohderyhmä viestittäessä laiteturvallisuudesta. Turvallisuusmaskottimme Max-hiiri ja Perttu-norsu opettavat lapsille, miten yksinkertaisilla, jokapäiväisillä seikoilla on suuri merkitys hissien ja liukuportaiden turvalliselle käytölle. Parivaljakko on kiertänyt turvallisuustapahtumissa ympäri maailman ja esiintyy animaatiossa, verkkopelissä ja lasten puuhakirjassa.

Miten näette turvallisuuden ja sen suhteen kilpailukykyyn: voidaanko sanoa, että turvallisuus ja sen huomioiminen lisäävät myyntiä?

Turvallisuus on yksi vahva kilpailukykytekijä ja uskomme, että voimme erottautua panostamalla turvallisuuteen.

Mihin suuntaan hissit ja liukuportaat mielestänne tulevaisuudessa kehittyvät, mitä uutta voisi olla tulossa? Millaisia mahdollisia haasteita turvallisuuden näkökulmasta tulevaisuudessa näette?

Teknologinen murros ja kaupungistuminen luovat jatkuvasti uusia mahdollisuuksia. Uusien teknologioiden ansiosta KONE voi vastata paremmin asiakkaidemme odotuksiin palvelun nopeudesta, läpinäkyvyydestä ja ennakoitavuudesta.

KONE kertoi helmikuussa uudistavansa kunnossapitopalveluitaan ja tekevänsä niistä asiakkaan tarpeisiin räätälöitäviä kokonaisuuksia. Samalla KONE esitteli uudet 24/7 Connected Services -palvelut, joissa hyödynnetään IBM Watson IoT (Internet of Things) -alustaa.

IBM Watson -alustan ansiosta voimme jatkossa tuoda nopeammin markkinoille asiakkaillemme ja laitteiden käyttäjille suunnattuja uusia palveluita ja innovaatioita. Voimme tarjota räätälöityjä ja yksilöllisiä tarpeita vastaavia palveluita, joiden avulla parannamme laitteiden toiminnan ennakoitavuutta, niiden huoltoon liittyvää suunnittelua ja tuomme asiakkaillemme mielenrauhaa.

Tämän lisäksi tulemme yhä enenevässä määrin hyödyntämään tekoälyä, joka auttaa ennakoimaan potentiaalisia ongelmia, ja ehdottamaan niihin ratkaisuja. Watsonin kognitiivisen tiedonkäsittelyjärjestelmän ansiosta pystymme nostamaan hissien ja liukuportaiden kunnossapidon täysin uudelle tasolle.

Turvallisuus on KONEelle kaiken toiminnan lähtökohta ja tämä pätee myös uusiin IoT-palveluihin. Esimerkiksi tietoturvaan liittyvät asiat on huomioitu toiminnassamme.

Miten KONE aikoo jatkossakin huolehtia turvallisuudesta?

Haluamme, että työntekijämme, laitteidemme käyttäjät ja yhteistyökumppanimme palaavat kotiin turvallisesti joka päivä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää turvallisuuden nivomista konsernin strategiaan: se on keskeinen osa tapaamme toimia.

Turvallisuustoimintamme keskittyy ennakoiviin toimenpiteisiin. Työntekijämme ovat siirtyneet turvallisuusriskeihin reagoinnista niiden ennakoimiseen. Tämän seurauksena työtapaturmien määrä on pienentynyt tasaisesti kahdeksan viime vuoden aikana.

Tämä motivoi meitä jatkamaan prosessiemme kehitystä ja turvallisuusajattelun edistämistä omien työntekijöiden, kumppaneiden ja suuren yleisön keskuudessa.

Globaalit periaatteemme, prosessimme ja ohjeemme varmistavat, että oma liiketoimintamme sekä alihankkijoidemme toiminta on järjestetty yhdenmukaisesti kaikkialla maailmassa. Hissien, liukuportaiden ja automaattiovien turvallisuuden parantaminen vaatii kaikkien osapuolten – teknologiatoimittajien, huoltopalvelujen toimittajien, kiinteistöjen omistajien ja laitteiden käyttäjien – välistä yhteistyötä.

Suomessa hissiturvallisuutta valvoo Tukes.

Toimittanut: Mirva Kipinoinen
Hissikuva: Tukes