Förändringar i försäljningen av växtskyddsmedel – delta i diskussionen

Tukes 4.3.2015 10.18
Pressmeddelande

Den nya lagen om växtskyddsmedel medförde ändringar i försäljningen av växtskyddsmedel. Säljare av växtskyddsmedel som godkänts för yrkesbruk ska avlägga examen i växtskyddsmedel från 26.11.2015. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) arrangerar en diskussion för intressentgrupperna om ändringarna i praxis inom försäljningen i Helsingfors 19.3.2015.

Examensskyldigheten för växtskyddsmedel gäller utöver försäljare av produkter som klassificerats för yrkesbruk även alla som använder växtskyddsmedel i sitt yrke, till exempel odlare och trädgårdsarbetare. I fortsättningen ska användargruppsmärkningen "Yrkesmässiga användare" stå på försäljningsemballaget till produkter som godkänts för yrkesbruk. Produkterna får endast säljas eller överlåtas till personer som avlagt examen. Examen gäller i fem år.

Tukes arrangerar en diskussion för intressentgrupperna om ändringarna i praxis i Böle ämbetscentrum 19.3.2015. Under evenemanget berättar vi om bakgrunden till förändringen, hur den påverkar försäljningen av växtskyddsmedel och övervakningen av försäljningen.

Evenemangets program och anmälning

Mer information om utbildningen och examen:

www.tukes.fi/vaxtskyddsexamen

Överinspektör Pauliina Laitinen, tfn 029 5052 171
[email protected]