Esimerkit

Esimerkki 1: Sähköalan yrityksen perustaminen

Sulevi aikoo perustaa sähköalan yrityksen, joka tekee sähköasennuksia ja sähkölaitekorjauksia. Sulevi ottaa yhteyttä Patentti- ja rekisterihallitukseen ja tekee perustamisilmoituksen kaupparekisteriin. Sulevi saa Y-tunnuksen yritykselleen.

Seuraavaksi Sulevi palkkaa sähkötöiden johtajaksi Matin, jolla on Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n myöntämä, yrityksen toiminnan laajuuden kattava, sähköpätevyystodistus. Tässä tapauksessa riittävä sähköpätevyystodistus olisi sähköpätevyys 1 (S1) tai sähköpätevyys 2 (S2). Sulevi tekee Matin kanssa työsopimuksen.

Sulevi hankkii mittalaitteet, muut työvälineet ja sähköturvallisuusmääräykset ja -ohjeet.

Sulevi ilmoittaa sähkötöiden aloittamisesta Tukesiin. Tukes käsittelee ilmoituksen ja rekisteröi Sulevin yrityksen sähköurakoitsijaksi.

 

Esimerkki 2: SETI Oy:n myöntämä sähköpätevyystodistus S2

Saaralla on Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n myöntämä sähköpätevyystodistus S2. Saara ei ole aikeissa perustaa omaa yritystä, mutta hän haluaisi tehdä sähkötöitä silloin tällöin.

Saara ilmoittaa sähkötöiden aloittamisesta Tukesille omalla nimellään ja henkilötunnuksellaan. Lomakkeella Saara ilmoittaa itsensä sähkötöiden johtajaksi.

Saara hankkii mittalaitteet, muut työvälineet ja sähköturvallisuusmääräykset ja -ohjeet.

Tukes rekisteröi Saaran sähköurakointirekisteriin hänen henkilötunnuksellaan ja Saaralla on oikeus tehdä enintään tuhannen voltin sähköasennustöitä ja sähkölaitekorjausta.