Trampoliinipuistot

Trampoliinipuistot ovat liikuntakeskuksia, joissa on useita toisiinsa kiinni kytkettyjä trampoliineja ja erilaisia alueita trampoliineilla suoritettavia temppuja varten, esim. vaahtomuoviallas eli ns. foam pit, jonne hypätään trampoliineilta.

Trampoliinipuistot ovat kuluttajaturvallisuuslain mukaisia kuluttajapalveluita. Kotikäyttöön tarkoitetut trampoliinit ovat leluja, joiden pitää täyttää lelulainsäädännön vaatimukset.

Asiakirjat kuntoon

Trampoliinipuiston ylläpitäjän pitää laatia turvallisuusasiakirja. Turvallisuusasiakirjassa on hyvä kiinnittää erityistä huomiota trampoliinien ja muiden hyppyalueiden kuntoon sekä asiakkaiden valvontaan ja ohjeistamiseen.

Tunnista vaarat

Trampoliineilla tapahtuu tilastollisesti paljon tapaturmia, joista selän ja niskan vammat ovat vakavimpia. Onnettomuuksille altistavia tekijöitä ovat esimerkiksi:

 • riittämätön hyppijöiden valvonta
 • rakenteelliset puutteet, kuten liian matalat vaahtomuovialtaat
 • hyppijän vähäinen kokemus
 • hyppijän taidoille liian vaikeat temput
 • väsyneenä hyppiminen
 • temppujen kuvaaminen ja näyttämisen halu.

Turvallisuuden hyvät käytännöt

 • Anna asiakkaille riittävä alkuperehdytys ja käy läpi hyppysäännöt. Opeta asiakkaalle turvallinen hyppytapa ja laskeutumisasento.
 • Ohjaa erityisesti aloittelijoita etenemään maltillisesti ja välttämään liian vaikeita temppuja. Kannusta aloittelijoita osallistumaan ohjattuun toimintaan, jossa temppuja harjoitellaan turvallisesti ennen niiden itsenäistä suorittamista.
 • Valvo hyppyaluetta ja temppujen suorittamista aktiivisesti. Korjaa vääriä hyppytapoja ja laskeutumisasentoja. Puutu vaaralliseen ja sääntöjen vastaiseen toimintaan ajoissa.
 • Tarkkaile vaahtomuovialtaan kuntoa. Vaahtomuovikuutioiden tulisi täyttää allas riittävästi, ja kuutiot eivät saa olla tiivistyneitä. Lisää kuutioita tarvittaessa ja vaihda rikkoontuneet kuutiot uusiin.

Suunnittelussa huomioitavaa

 • Sijoita suurimmat ja tehokkaimmat, kilpatason voimistelijoille suunnitellut trampoliinit omalle alueelleen, ja erota ne selkeästi muista trampoliineista. Kilpatason trampoliineja ei tulisi käyttää vaahtomuovialtaiden vieressä, vaan altaaseen tulisi hyppiä heikkotehoisemmilta trampoliineilta.
 • Varmista, että vaahtomuoviallas eli foam pit on riittävän syvä ja vaimentava. Ota sen mitoituksessa huomioon suunniteltu käyttötarkoitus, kuten sallitut hypyt ja hyppykorkeudet sekä käyttäjäryhmät. Vaahtomuovialtaan ja muiden laskeutumisalueiden pitää ulottua riittävän etäälle hyppypaikasta pituus- ja sivusuunnassa.
 • Valitse vaahtomuovialtaaseen vain hyppyalustaksi soveltuvia vaahtomuovikuutioita. Kuutioiden iskunvaimennuksen pitää olla riittävä, ja kuutioita pitää olla tarpeeksi paljon.
 • Suunnittele hyppyalue niin, että se rajautuu vinottain aseteltuihin trampoliineihin, pehmeään seinään tai verkkoon. Hyppyalueen ympärillä on oltava riittävän etäälle ulottuva pehmustettu suoja-alue.
 • Ota valvojien määrän mitoituksessa huomioon puiston asiakasmäärä, asiakasprofiili, käytössä olevat trampoliinit ja muut puiston erityispiirteet. Seuraa valvonnan riittävyyttä käytännössä

Lainsäädäntö

Trampoliinipuistojen turvallisuutta koskee standardi SFS-EN ISO 23659. Standardista löytyy yleisiä ja välinekohtaisia turvallisuusvaatimuksia sekä näiden testausmenetelmiä. Standardissa on myös vaatimuksia ylläpidollisiin asioihin liittyen. Standardeja voi tilata Suomen Standardisoimisliitosta (SFS).

Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011