Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är en tillstånds- och övervakningsmyndighet, som främjar säkerheten och tillförlitligheten av produkter, tjänster och industriella verksamheter. Vårt vision är ansvarsfullt, säkert och konkurrenskraftigt Finland - Tukes skapar samarbete och visar riktningen.


Tukes övervakar produkter, tjänster och produktionssystem inom sina verksamhetsområden och verkställer anslutande lagstiftning.

Våra tjänstområden