Hoppa till innehåll

Kosmetika får inte innehålla cannabidiol

Mediatiedote
Utgivningsdatum 27.9.2019 12.54 | Publicerad på svenska 1.10.2019 kl. 14.06
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) vill påminna om att det inte är lagligt att marknadsföra kosmetika som innehåller cannabidiol (CBD) i Finland. Tukes har i sin övervakning upptäckt preparat som felaktigt importerats till Finland som kosmetika. Preparat som innehåller cannabidiol övervakas i Finland i regel som läkemedel för vilka man ska ansöka om ett försäljningstillstånd.

EU:s kosmetikaförordning förbjuder användningen av cannabis, cannabisharts, cannabisextrakt och - tinkturer samt cannabisplantans blommande eller fröbärande toppdelar i kosmetiska produkter. Dessa delar av plantan innehåller cannabinoider, t.ex. cannabidiol (CBD).

I Finland klassificeras preparat som innehåller CBD som läkemedel och enligt Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas tolkning likställs de med receptbelagda läkemedel. Cannabidiol är ett läkemedel som nämnts i bilaga 1 till läkemedelsförteckningen. För läkemedelspreparat ska man alltid på förhand ansöka om ett försäljningstillstånd hos Fimea redan före import eller tillverkning. För receptbelagda läkemedel finns egna godkännandeförfaranden som Fimea ansvarar för.

Produkter som säljs som kosmetika övervakas på basis av sammansättningen som läkemedel om de innehåller CBD.

- Ett företag kan inte lagligt importera och marknadsföra produkter som innehåller CBD, t.ex. hampaolja, även om företaget understryker att produkten enbart säljs som kosmetika, berättar Tukes överinspektör Terhi Tauriala-Rajala.

Tukes överför de fall som upptäckts alltid för behandling av Fimea eller de kommuner som ansvarar för övervakningen av livsmedel.

Kosmetikalagstiftningen och läkemedelslagstiftningen kan inte samtidigt tillämpas på ett och samma preparat. Enligt EU:s kosmetikaförordning anses t.ex. användningen av syntetisk CBD vara tillåten i kosmetiska produkter. I Finland har Fimea emellertid med stöd av 3 § och 6 § i läkemedelslagen behörighet att klassificera ett preparat som läkemedel. Om Fimea anses att ett preparat är ett läkemedel, har Tukes inte någon behörighet vad gäller detta preparat, eftersom med stöd av 2 § 1 mom. i kosmetikalagen ska kosmetikalagen inte tillämpas på läkemedel.

Mer information:

Övervakning av kosmetika: överinspektör Terhi Tauriala-Rajala, tfn 029 5052 044

Kosmetikaförordningen: överinspektör Emma Tarvainen, tfn 029 5052 142

E-postadresser har formatet [email protected]

 

Om läkemedel

Om nya livsmedel

Tillbaka till toppen