Meny

Låt oss ha en bra badsommar då ingen mer drunknar på badstränderna

Tukes 2.7.2015 8.34
Pressmeddelande

På sommaren finns det mycket tid för att njuta av bad och fritiden på badstränderna. Baksidan är att sommarmånaderna är den tid då flest människor drunknar. Tyvärr har det även den här sommaren redan skett några drunkningsolyckor. Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund (FSL) och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) vädjar till dem som badar och dem som ansvarar för badstränderna att följa säkerhetsinstruktionerna på badstränderna och i vattnet. Särskilt viktigt är det att hela tiden hålla uppsikt över barnen och att vara medveten om begränsningarna i den egna simkunnigheten. De som ansvarar för badstränderna ska hålla koll på räddningsutrustning, konstruktioner och på den allmänna säkerheten på stranden.

Badare, med dessa instruktioner kan du bada tryggt:

 • Följ de säkerhetsinstruktioner som ges på badstranden.
 • Var medveten om var gränsen går för din simkunnighet. Kom ihåg att det är en annan sak att simma i naturen än i en bassäng.
 • Innan du hoppar i vattnet, kontrollera att det inte finns något dolt under ytan
 • Simma i riktning längs med stranden och gå inte för djupt
 • Bada inte ensam

Barnens föräldrar, håll uppsikt över de yngre badarna

 • Föräldrarna och andra vårdnadshavare är ansvariga för sina barn även vid vattnet
 • De badvakter som arbetar på bevakade badstränder är inga barnvakter

Ni som ansvarar för badstränderna

 • Känn till och bedöm din badstrands risker. Gör utifrån detta en bedömning huruvida det behövs bevakning av badstranden
 • Utöver annan information om badstranden ska besökarna på badstranden informeras om under vilka tider strandbevakning finns och inte finns
 • Den som ansvarar för badstranden är ansvarig för säkerheten på stranden. Detta innebär att det ska finnas tillräckligt med livräddningsutrustning och att de konstruktioner (bryggor, hopptorn) som finns på badstranden ska vara säkra
 • Konstruktionernas skick, renligheten på stranden och vattendjupet ska regelbundet följas upp
 • Tukes skickade i april ett brev till dem som ansvarar för stränder gällande frågor som rör säkerheten på badstränderna

Närmare upplysningar:

Säkerhetsfrågor som rör simning

Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund

verksamhetschef Kristiina Heinonen, tfn 040 521 3282

Säkerheten på badstränder

överinspektör Kaarina Kärnä, Tukes, tfn 029 5052 184