Eläinpalvelut

Eläinpalveluihin kuuluvat  kuluttajapalvelut, joissa eläimet ovat merkittävä osa palvelun toteutusta. Eläinpalveluissa eläimiä voidaan katsella, koskettaa, hoitaa tai eläinten kanssa liikutaan aktiivisesti.  Kuluttajaturvallisuuslain näkökulmasta tarkastellaan eläinpalveluista asiakkaille, palveluun osallistujille tai sivullisille aiheutuvia vaaroja, jotka johtuvat usein puutteellisesta eläimen käyttäytymisen huomioimisesta palvelun suunnittelussa.

Eläinpalvelun turvallisuudesta vastaa eläinpalvelun tarjoaja, esim. eläintarha tai koiravaljakko- tai porosafareja tarjoava yritys.

Eläinpalveluista pitää laatia useimmiten turvallisuusasiakirja. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi koiravaljakko- tai porosafarit, kotieläinpihat, eläintarhat, ratsastuspalvelut ja ravitapahtumat. Myös monissa pieniriskisissä palveluissa, kuten agilityssä tai muissa vastaavissa koiraharrastuksissa, käytetään eläimiä. Pieniriskisistä eläinpalveluista ei tarvitse laatia turvallisuusasiakirjaa. 

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen eläinavusteiset palvelut, kuten esimerkiksi ratsastusterapia, kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, joita valvoo Valvira. Eläinten hyvinvointiin tai turvallisuuteen liittyvät asiat eivät kuulu kuluttajaturvallisuuslain piiriin, vaan niistä säädetään tarkemmin eläinsuojelulaissa. 

Eläinpalvelut ovat usein asiakkaita osallistavia ohjelmapalveluita tai osa yleisötapahtumaa. Katso myös kaikkia palveluntarjoajia koskevat yleiset turvallisuusvaatimukset. 

Usein kysyttyä

 • Millaisista onnettomuuksista pitää ilmoittaa Tukesiin?

  Kaikissa eläinpalveluissa tapahtuneista vakavista onnettomuuksista pitää tehdä ilmoitus Tukesiin. Myös vakavat läheltä piti -tilanteet pitää ilmoittaa, vaikka mitään vammoja ei olisi asiakkaille syntynytkään.

  Vakavilla onnettomuuksilla tarkoitetaan sellaisia loukkaantumisia, joissa on tarvittu ambulanssia tai lääkärin apua. Tällaisia ovat esimerkiksi murtumat ja aivotärähdykset. Ilmoitus pitää tehdä myös, jos tilanteeseen liittyy jotain muusta toiminnasta poikkeavaa, kuten useiden henkilöiden loukkaantuminen tai muu erityistilanne.

 • Milloin eläinpalveluiden järjestäjän pitää laatia turvallisuusasiakirja?

  Turvallisuusasiakirja pitää laatia seuraavissa palveluissa:

  • kotieläinpiha
  • eläintarha- tai puisto
  • ratsastuskoulu- tai ratsastustalli (myös vaellustallit, harrastetallit)
  • poniravikoulu
  • ravitalli, jos talli tarjoaa esimerkiksi kärryajeluja tms. asiakkaille. Normaalin valmennustallin, jossa valmennetaan asiakkaiden hevosia, mutta asiakkaat itse eivät osallistu toimintaan, ei tarvitse laatia turvallisuusasiakirjaa.