Eläinpalvelut

Eläinpalveluihin kuuluvat  kuluttajapalvelut, joissa eläimet ovat merkittävä osa palvelun toteutusta. Eläinpalveluissa eläimiä voidaan katsella, koskettaa, hoitaa tai eläinten kanssa liikutaan aktiivisesti.  Kuluttajaturvallisuuslain näkökulmasta tarkastellaan eläinpalveluista asiakkaille, palveluun osallistujille tai sivullisille aiheutuvia vaaroja, jotka johtuvat usein puutteellisesta eläimen käyttäytymisen huomioimisesta palvelun suunnittelussa.

Eläinpalvelun turvallisuudesta vastaa eläinpalvelun tarjoaja, esim. eläintarha tai koiravaljakko- tai porosafareja tarjoava yritys.

Eläinpalveluista pitää laatia useimmiten turvallisuusasiakirja. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi koiravaljakko- tai porosafarit, kotieläinpihat, eläintarhat, ratsastuspalvelut ja ravitapahtumat. Myös monissa pieniriskisissä palveluissa, kuten agilityssä tai muissa vastaavissa koiraharrastuksissa, käytetään eläimiä. Pieniriskisistä eläinpalveluista ei tarvitse laatia turvallisuusasiakirjaa. 

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen eläinavusteiset palvelut, kuten esimerkiksi ratsastusterapia, kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, joita valvoo Valvira. Eläinten hyvinvointiin tai turvallisuuteen liittyvät asiat eivät kuulu kuluttajaturvallisuuslain piiriin, vaan niistä säädetään tarkemmin eläinsuojelulaissa. 

Eläinpalvelut ovat usein asiakkaita osallistavia ohjelmapalveluita tai osa yleisötapahtumaa. Katso myös kaikkia palveluntarjoajia koskevat yleiset turvallisuusvaatimukset. 

Usein kysyttyä