Ohjelma- ja elämyspalvelut

Ohjelmapalveluissa asiakas osallistuu itse aktiivisesti palvelussa tehtävään toimintaan joko ohjatusti tai omatoimisesti. Ohjelmapalveluita ovat erilaiset seikkailu-, elämys-, luonto- ja liikuntapalvelut, kuten vaellukset ja safarit, pomppulinnat, benji-hyppy tai kuplajalkapallo. Myös useimmat leirit, joissa osallistujille järjestetään erilaisia aktiviteetteja, kuuluvat ohjelmapalveluihin.

Ohjelmapalveluiden turvallisuudesta vastaan palveluntarjoaja, eli esim. yritys, joka järjestää palvelun.

Ohjelmapalveluiden ensisijainen tarkoitus on uusien elämysten ja kokemusten tuottaminen, eikä niinkään kuntoliikunta. Ohjelmapalveluja tarjotaan usein muiden palvelujen yhteydessä, esimerkiksi osana huvipuistojen tai yleisötapahtumien ohjelmatarjontaa.

Tunnista vaarat

Ohjelmapalveluihin sisältyy usein huomattavia riskejä, koska osallistujat viedään tietoisesti sellaisiin tilanteisiin, joita he eivät ole aikaisemmin kokeneet. Yllätykset ja äärikokemukset ovat palvelun olennainen osa. Yllätyksellisyydestä ja jännityksestä huolimatta palvelun kaikkien vaiheiden pitää olla turvallisia. On tärkeää, että ohjelmapalvelun tarjoaja on tunnistanut etukäteen mahdolliset vaaratilanteet ja järjestänyt palvelun turvalliseksi erilaisten osallistujaryhmien ja myös sivullisten kannalta.

Asiakirjat kuntoon

Useimmista ohjelmapalveluista pitää laatia turvallisuusasiakirja. Jos ohjelmapalvelusta aiheutuva riski on vain vähäinen, turvallisuusasiakirjaa ei tarvita. Palveluntarjoajan on tunnistettava palveluun liittyvät vaarat ja arvioitava turvallisuusasiakirjan tarve itse.

Tarkempia turvallisuusohjeita on kuvattu Tukes-oppaassa Ohjelmapalveluiden turvallisuuden edistäminen. Palvelukohtaisia ohjeita löytyy lisäksi alasivuilta.  

Usein kysyttyä